Karnamag-i Ardashir-i Pabagan

Книга деяний Ардашира сына Папака


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Part No. 1

I

pad kārnāmag ī ardaxšīr ī pābagān ēdōn nibišt ēstād kū pas az marg ī alaksandar ī hrōmāyīg ērānšahr 240 kadag-xwadāy būd.
В "Книге деяний Ардашира сына Папака" так написано, что после смерти Александра Румийского в Эран-шахре было 240 удельных правителей.

spahān ud pārs ud kustīhā ī awiš nazdīktar pad dast ī ardawān sālār būd.
Спахан, Парс и ближайшие к ним области находились под властью салара (=правителя) Ардабана.

pābag marzobān ud šahryār ī pārs būd ud az gumārdagān ī ardawān būd.
Папак был марзбаном и владетелем Парса, и был он из лиц, назначенных Ардабаном.

*ud pad staxr nišast.
Местожительство Ардабана было в Стахре.

ud pābag rāy ēč frazand ī nām-burdār nē būd.
А у Папака не было сына-преемника.

ud sāsān šubān ī pābag būd ud hamwār abāg gōspandān būd ud az tōhmag ī dārā ī dārāyān būd ud andar dušxwadāyīh ī alaksandar *niyāgān ō wirēg ud nihān-rawišnīh ēstād ud abāg kurdān šubānān raft.
Сасан же был пастухом Папака и всегда находился при стаде овец. И был он из рода Дария, сына Дария, а в жестокое правление Александра он бежал и скрывался, бродя с пастухами-курдами.

pābag nē dānist kū sāsān az tōhmag ī dārā ī dārāyān zād ēstēd.
Папак не знал, что Сасан происходит из рода Дария, сына Дария.

pābag šab-ēw pad xwamn dīd čiyōn ka xwaršēd az sar ī sāsān bē tāft ud hamāg gēhān rōšn kard.
Однажды ночью Папак увидел во сне, что солнце засветилось из-за головы Сасана и освещает весь мир.

any šab ēdōn dīd čiyōn ka sāsān pad pīl-ēw ī ārāstag ī spēd nišast ēstād ud harw kē andar kišwar pērāmōn ī sāsān ēstēnd ud namāz awiš barēnd ud stāyišn ud āfrīn hamē kunēnd.
На другую ночь он увидел, что Сасан сидит на украшенном белом слоне и все, кто есть в кешваре, стоят вокруг, кланяются ему, славят и восхваляют.

ān ī sidīgar šab hamgōnag ēdōn dīd čiyōn ka ādur farrōbāy ud gušnasp ud burzēn-mihr pad xānag ī sāsān hamē waxšēnd ud rōšnīh ō hamāg gēhān hamē dahēnd.
На третью ночь он увидел, что огни Фарробай, Гушнасп и Бурзен-Михр загораются в доме Сасана и освещают весь мир.

pābag ka-š pad ān ēwēnag dīd abd sahist,
Папак, когда увидел это, удивился.

u-š dānāgān ud xwamn-wizārān ō pēš xwāst ud ān ī harw 3 šab xwamn čiyōn dīd ēstād pēš awēšān guft.
Он призвал к себе мудрецов и толкователей снов и рассказал им сон, который он видел в каждую из трех ночей.

xwamn-wizārān guft kū ān kē ēn xwamn padiš dīd --- ōy ayāb az frazandān ī ān mard kas-ēw ō pādixšāyīh ī gēhān rasēd, čē xwaršēd ud pīl ī spēd ī ārāstag čērīh ud tuwānīgīh ud pērōzīh, ud ādur farrōbay dēn-dānāgān ud mow-mardān, ud ādur gušnasp artēštārān ud spāhbedān, ud ādur burzēn-mihr wāstaryōšān ud warz-kardārān ī gēhān ud hāmōyēn ēn pādixšāyīh ō ān mard ayāb frazandān ī ān mard rasēd.
Толкователи снов сказали ему: "Тот, кто был виден в этих снах, он сам или кто-нибудь из его сыновей достигнет царствования над миром, так как солнце и украшенный белый слон — (символ) храбрости, могущества и победы, огонь Фарробай — (символ) знания веры знати и магов, огонь Гушнасп — (символ) (сословия) воинов и полководцев, огонь Бурзен-Михр — (символ) скотоводов и земледельцев мира. И власть над всеми ними перейдет к тому человеку или к его сыновьям".

pābag ka-š ān saxwan ašnūd kas frēstād ud sāsān ō pēš xwāst ud pursīd kū tō az kadām tōhmag ud dūdag hēh? az pidarān ud niyāgān ī tō kas būd kē pādixšāyīh ud sālārīh kard?
Папак, когда услышал эту речь, послал за Сасаном и, призвав его к себе, спросил: "Ты из какого рода и какой семьи? Был ли кто-нибудь из предков твоих, кто царствовал и правил?"

sāsān az pābag pašt ud zēnhār xwāst kū-m wizand ud zyān mā kun.
Сасан попросил у Папака защиты и пощады: "Не причиняй мне зла и вреда".

pābag padīrift ud sāsān rāz ī xwēš čiyōn būd pēš pābag guft.
Папак согласился, и Сасан рассказал ему свою тайну, какой она была.

pābag šād būd ud framūd kū tan pad ābzan kun.
Папак обрадовался и сказал: "Благоденствуй!".

ud pābag framūd kū tā dast-ēw ǰāmag, paymōzan ī xwadāywār, awiš āwurd hēnd ud ō sāsān dād hēnd kū paymōz. ud sāsān hamgōnag kard.
И Папак приказал, чтобы ему принесли полный царский наряд и дали Сасану, (сказав): "Надень!" Сасан так и сделал.

ud pābag sāsān rāy framūd kū tā čand rōz-ēw pad xwarišn ud dārišn ī nēk ud sazāgwār parward.
Папак приказал, чтобы Сасана в течение нескольких дней содержали хорошо и достойно (его происхождения).

u-š pas duxt ī xwēš pad zanīh dād.
Затем он дал (ему) в жены свою дочь.