Karnamag-i Ardashir-i Pabagan

Книга деяний Ардашира сына Папака


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Part No. 11

mihrag ī anōšagzādān az ham pārs ka-*š ašnūd kū ardaxšīr pad dar ī kirm u-š abar spāh ī kirm *abarwēzīh nē windād,
Михрак, сын Аношакзада, из того же Парса, когда услышал, что войску Ардашира, (находящемуся) в столице Червя, не выбраться и что он (=Ардашир) не одержал (победы) над войском Червя,

spāh ud gund ārāst ud ō gyāg ī ardaxšīr šud u-š hāmōyēn xīr ud xwāstag ud ganǰ ī ardaxšīr burd.
снарядил войско, отправился в резиденцию Ардашира и унес все его имущество и сокровища.

ka-š mihrōdruǰīh ī mihrag ud abārīg mardōmān ī pārs pad *ān ēwēnag ašnūd ǰār-ēw ēn handēšīd kū: az kōxšišn ī kirm be abāyēd pardaxtan,
Когда Ардашир услышал о таком вероломстве Михрака и других персов, он сразу подумал: "Надо закончить битву с Червем,

pas ō kōxšišn ud kārezār ī mihrag šudan.
а потом идти на битву с Михраком".

u-š spāh hāmōyēn abāz ō dar xwāst ud abāg spāhbedān ōskārd ud čārag pad bē bōxtan ī xwēš ud spāh nigerīd.
И он опять призвал в ставку все (свое) войско, посоветовался с военачальниками и обдумал способ спасти себя и войско.

ud pas az ān pad čāšt xwardan nišast.
После этого он сел за еду.

andar zamān tigr-ēw ī čōbag az diz *frōd mad ud tā parr pad warrag ī abar xwān būd be nišast,
Тотчас из крепости прилетела небольшая деревянная стрела и до перьев вонзилась в барашка, который был на столе.

ud pad tigr ēdōn nibišt ēstād kū: ēn tigr aswārān ī warzāwand kirm xwadāy wist,
На стреле было написано: "Эту стрелу выпустили наделенные чудодейственной силой всадники хозяина Червя.

u-mān nē abāyēd kū wuzurg mard čiyōn ašmā be ōzad hē, čiyōn-mān ō ēn warrag zad.
Но (нам) не подобает, чтобы такой выдающийся человек, как вы, был бы убит нами, как мы убили ('как мы выстрелили в') этого барашка".