Karnamag-i Ardashir-i Pabagan

Книга деяний Ардашира сына Папака


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Part No. 15

ka zamān ī zādan frāz mad aziš pus-*ēw ī abēr abāyišnīg zād,
Когда пришло время родов, у нее родился прекрасный сын.

u-š šāhpuhr nām nihād u-š *hamē parward tā ō dād ī 7-sālag mad.
Она назвала его Шапуром и воспитывала, пока ему не исполнилось семь лет.

ardaxšīr rōz-ēw ō naxčīr šud u-š asp ō gōr ī mādag hišt ud ān gōr ī nar ō tēx ī ardaxšīr mad u-š gōr ī mādag rastār kard ud xwēš tan ō marg abespārd.
Однажды Ардашир отправился на охоту и погнал коня за самкой онагра. Но онагр-самец кинулся ('подошел') под стрелу Ардашира и освободил самку, а себя обрек на смерть.

ardaxšīr ān gōr hišt ud asp *ō waččag abgand.
Ардашир оставил онагра и погнал коня на (их) детеныша.

gōr ī mādag ka-š dīd kū aswār asp ō waččag abgand mad u-š waččag rastār kard ud xwēš tan ō marg abespārd.
Когда самка онагра увидела, что всадник погнал коня на детеныша, она подбежала, спасла его, а себя обрекла на смерть.

ardaxšīr ka-š pad ān ēwēnag dīd bē mānd u-š dil sōzāg būd ud asp abāz wašt ud handēšīd kū: wāy ō mardōm bawād *čē abāg adānīh ud agōwāgīh ī ēn čahārpāy ī gung pas mihr ī ēk ō did ēdōn uspurrīg kū gyān ī xwēš zan ud frazand rāy bē abespārēd.
Когда Ардашир увидел это, он остановился. Сердце у него щемило. Он повернул коня и подумал: "Горе людям, если даже эти неразумные и бессловесные животные так исполнены любви друг к другу, что они жертвуют своей жизнью ради жены и ребенка".

u-š *zan ud ān frazand ī-š andar aškamb dāšt ayād būd ud pad pušt ī asp ēdōn čiyōn ēstād pad buland wāng be griyist.
Он вспомнил все о ребенке, которого (его жена) носила в чреве, и он как был, сидя на коне, громко заплакал.

ud spāhbedān ud wuzurgān ud āzādagān ud wāspuhragān ka-šān *pad ān ēwēnag dīd škuft bē mānd hēnd ud hamāg ō pēš mowbedān mowbed šud hēnd *ud *guft *kū: ēn čē sazēd būdan ka ardaxšīr pad *dīd ēdōn zarīg ud bēš ud andōh awiš rasīd pad ān ēwēnag *kū griyēd?
Когда военачальники, главы знатных родов, знать и принцы царского рода это увидели, они удивились, все пошли к верховному жрецу (и сказали): "Что это может быть, что Ардашир в тоске? (Что его) повергло в такую скорбь, печаль и боль, что он плачет?"

mowbedān mowbed ud ērān spāhbed ud puštīgbān sālār ud dabīrān mahist ud darhandarzbed ud wāspuhragān ō pēš ardaxšīr šud hēnd ud pad rōy ōbast ud namāz burd ud guft kū: anōšag bawēd, pad ēn ēwēnag xwēš tan andōhgēn kardan bēš ud zarīg ō dil kardan mā framāyēd.
Верховный жрец, верховный главнокомандующий Эран-шахра, начальник личной охраны, главный писец и дворцовый наставник принцев царского рода отправились к Ардаширу, пали ниц, выказали почтение и сказали: "Будьте бессмертны! Не извольте так огорчаться и наполнять (свое) сердце болью и печалью.

agar kār-ēw mad ēstēd ī pad mardōmkārīh čārag kardan šāyēd amāh-iz āgāh framāyēd kardan tā tan ud gyān ud xīr ud xwāstag ud zan ud frazand ī xwēš pēš dārēm ud agar wizand ān ast *kū čārag kardan nē šāyēd xwēš tan ud amā mardōmān ī kišwar zarīgōmand ud bēšōmand mā framāyēd kardan.
Если (У вас) появилась забота такого рода, что люди могут найти способ помочь, то извольте ('изволь') сообщить нам (о ней), чтобы мы предложили (вам) наши тела и души, состояние и имущество, жен и детей. А если это беда такая, что от нее нельзя найти средство, то не извольте печалить и огорчать ни себя, ни нас, людей кешвара (=Эран-шахра)".

ardaxšīr pad passox guft kū:-m nūn ǰuttarīh nē mad ēstēd bē-m im rōz andar dašt az čahārpāy ī gung ī agōwāg ud adān ī-m xwad pad ēn ēwēnag bē dīd u-mān ān zan ud ān frazand ī-š andar aškamb ī mādar abē-wināh abāz ayād būd ud pad ōzadan ī awēšān handēšīdār ud čīdār ham kū pad-iz ruwān wināh ī garān šāyēd būdan.
Ардашир ответил: "Со мной не случилось ничего иного, кроме того, что сегодня в степи из-за бессловесных и неразумных животных, которых я сам таким образом увидел, во мне опять пробудилось воспоминание о жене и невинном ребенке в ее чреве. И я задумчив и озабочен из-за их убийства, ибо (из-за этого) также и на душе (моей), возможно, лежит тяжелый грех".

mowbedān mowbed ka-š dīd kū ardaxšīr az ān kār ō pašīmānīh mad pad rōy ōbast,
Когда верховный жрец увидел, что Ардашир раскаялся в том деле, он пал ниц

u-š guft kū: anōšag bawēd, framāyēd tā pādifrāh ī wināhgārān ud margarzānān ud framān ī xwadāy spōzgārān pad man kunēd.
И сказал: "Будьте бессмертны! Прикажите, чтобы меня покарали карой достойных смерти преступников и тех, которые ослушиваются приказа (своего) господина!"

ardaxšīr guft kū: čim ēdōn gōwēh, tō čē wināh ǰast ēstēd?
Ардашир сказал: "Почему ты так говоришь? Какой грех лежит на тебе?"

mowbedān mowbed guft: ān zan ud ān frazand ī-š *andar *aškamb ašmā framūd kū: bē ōzan, u-mān nē ōzad ud pus-ēw zād ī az harw nōgzādān ud frazandān ī xwadāyān nēkōgdar ud abāyišnīgdar ast.
Верховный жрец сказал: "Та женщина <'и ребенок'>, о которой вы дали (мне) приказ "Убей!" и (которую) я не убил ('мы не убили'), родила сына, который красивее и достойнее всех новорожденных царских детей".

ardaxšīr guft kū: čē *hamē gōwēh?
Ардашир сказал: "Что ты говоришь?"

mowbedān mowbed guft kū: anōšag bawēd, hamgōnag ast čiyōn-am guft.
Верховный жрец сказал: "Будьте бессмертны! Все именно так, как я сказал".

ardaxšīr framūd kū dahān ī mowbedān mowbed purr az yākand dēnār ud murwārīd ī šāhwār ud gōhr kard.
Ардашир приказал наполнить рот верховного жреца рубинами, царским жемчугом и драгоценными камнями.

andar ham zamān kas mad kē šāhpuhr ō ānōh nīd.
В это время пришел человек, который привел туда Шапура.

ardaxšīr ka-š šāhpuhr frazand ī xwēš dīd pad rōy ōbast ud andar ohrmazd xwadāy ud amahraspandān ud xwarrah ī kayān ud ādurān šāh ī pērōzgar was spās hangārd. guft kū: ān ō man mad ī ō ēč xwadāy ud dahibed nē mad kē pēš az hazārag ī sōšāns ristāxēz ud tan ī pasēn būd *kū-m frazand ī ēdōn nēkōg az murdagān abāz mad.
Когда Ардашир увидел своего сына Шапура, он пал ниц, возблагодарил господа Ормазда, амешаспентов, фарр каянидов и победоносного Царя огней и сказал: "То, что случилось со мной, не случалось ни с одним правителем стран, так как еще до наступления тысячелетия Сошьянта (=Спасителя), до воскрешения мертвых и возвращения бессмертия телесной форме существа, мой такой прекрасный сын воскрес из мертвых".

u-š ham gyāg šahrestān-ēw ī *rahišn-šāhpuhr xwānēnd framūd kardan ud 10 ātaxš wahrām ānōh nišāst ud was xīr ud xwāstag ō dar ī ādurān šāh frēstād ud was kār ud kirbag framūd rāyēnīdan.
И он приказал на том самом месте основать город, который называют Рах-Шапур. Он воздвиг десять Варахрановых огней, и послал к воротам Царя огней много сокровищ и богатства, и приказал сделать много вкладов ради души (букв. "фондов для души").

pas az ān ardaxšīr ō kustag kustag šud ud was kārezār ud ōzanišn abāg sarxwadāyān ī ērānšahr kard. ud hamwār ka-š kustag-ēw xūb kard, did-iz kustag ō abāzsārīh ud aburdframānīh ēstād.
Потом Ардашир пошел из области в область, дал много боев правителям (разных областей) Эран-шахра. Но всегда, когда он наводил порядок в одной области, другая восставала и становилась неподвластной (ему),