Karnamag-i Ardashir-i Pabagan

Книга деяний Ардашира сына Папака


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Part No. 5

ardawān ka-š pad ān ēwēnag ašnūd abāz wašt ud ō gyāg ī nišast ī xwēš āmad.
Когда Ардабан это услышал, он повернул и воротился в место своего постоянного пребывания.

ud pas az ān spāh ud gund ī ārāstag abāg pus ī xwēš ō pārs, griftan ī ardaxšīr *rāy frēstīd.
Затем он послал снаряженное войско со своим сыном в Парс, чтобы схватить Ардашира.

ud ardaxšīr rāh ō bār ī drayā grift.
А Ардашир направился к берегу моря.

ud ēdōn čiyōn hamē raft, čand mard az mardōmān ī pārs az ardawān mustgar būd hēnd u-šān xīr ud xwāstag ud tan ī xwēš pēš ī ardaxšīr dāšt ud ēkānagīh ud framān-burdārīh paydāgēnīd.
Когда он таким образом шел, несколько человек из жителей Парса, которые были настроены против ('мятежны') Ардабана, вручили Ардаширу имущество, состояние и самих себя и объявили ему о своей верности и подчинении его власти.