Karnamag-i Ardashir-i Pabagan

Книга деяний Ардашира сына Папака


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Part No. 8

pas az ān was spāh ud gund ud *zōr ō ham kard ud ō kārezār ī kurdān šāh ī māhīg franaft, was kārezār ud xōnrēzišnīh būd ud spāh ī ardaxšīr stōwīh padīrift.
После этого он собрал большое войско и пошел на битву с курдским царем Мадиком. Произошло много сражений и кровопролитий, войско Ардашира потерпело поражение.

ud ardaxšīr az spāh ī xwēš wiyābān bē būd ud andar šab ō wiyābān-ēw mad kē-š ēč āb ud xwarišn nē būd. xwad az ayārān ud dastwarān hammis ō gursagīh ud tišnagīh mad.
И Ардашир со своим войском заблудился и ночью пришел в пустыню, где не было ни воды, ни еды. И он сам вместе со (своими) всадниками и конями испытывал голод и жажду.

u-š az *dūr ātaxš ī šubānān dīd ud ardaxšīr ō ānōh šud.
0н увидел издали огонь пастухов и направился туда.

mard ī pīr ānōh dīd kē abāg gōspandān pad dašt ud kōf būd hēnd.
Там он увидел стариков, которые жили в подгорной степи со (своими) овцами.

ardaxšīr ān šab ānōh *pād ud rōz ī dudīgar az awēšān rāh xwāst.
В ту ночь Ардашир пошел туда, а на другой день спросил у них дорогу.

awēšān guft kū: az ēdar 3 frasang rōstāg-ēw ast ī abēr ābādān ud was mardōm ud padēxīh ī wasyār ast.
Они сказали: "На расстоянии трех парасангов отсюда есть один благоустроенный, многонаселенный и процветающий округ".

ardaxšīr ō ān deh šud. mard frēstīd ud ayārān ī xwēš hāmōyēn ō dar xwāst.
Ардашир отправился в ту область, послал человека и собрал (опять) всех своих всадников при дворе.

spāh ī madīgān pad ēd dāšt kū: nūn az ardaxšīr abēbīm bē būd hēm čē pad stōwīh abāz ō pārs šud.
А войско Мадика считало так: "Нам теперь нечего бояться ('мы не боимся’) Ардашира, так как он разбитый вернулся в Парс".