Šāyist nē šāyist

Шаист-Нашаист


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

[11]

1 pāyag ī wināh ēn and framān-ē ud srōšočarnām ud āgrift ud *ōyrišt ud arduš ud xwar ud bāzāy ud yāt ud tanāpuhl az-iš ēk ēk gugān gōwam.
1. Степени греха следующие: Фраман, Срошочарнам, Агрифт, Ойришт, Ардуш, Хвар, Базай, Йат и Танапухл. Я перечислю их еще раз.

2 framān-ē sē drahm sang ud dāng čahār ud srōšočarnām drahm-ēw ud dāng sē sē srōšočarnām čahār drahm sang ud dāng sē āgrift-ēw sīh ud sē stēr ōyrišt-ēw sīh ud sē drahm sang arduš-ēw sīh sang stēr xwar-ēw šast stēr bāzāy-ēw nawad stēr yāt-ēw sad ud haštād stēr ud tanāpuhl-ēw sē sad stēr.
2. Фраман составляет три весовые драхма и четыре данга. Срошочарнам – один драхм и три данга. Три Срошочарнам – четыре драхма и три данга. Агрифт – тридацать три стера. Ойришт тридцать три весовых драхма. Ардуш – тридцать весовых стера. Хвар – шестьдесят стеров. Базай – девяносто стеров. Йат – стовосемьдесят стеров. Танапухл – триста стеров.

3 har kas pad ēn abē-gumān ud hamdādestān abāyēd būdan kū tis ī ahlāyīh ud gyāg ī garōdmān weh ud tis ī hunsandīh āsānīhādar.
3. Каждый должен не сомневаться и быть согласным с тем, что праведность и место Гародмана – лучше, а удовлеторенность – удобнее.

4 gōspand ka kušt ud pārag judāg kard ā-š gāwšudāg ēdōn baxšišn uzwān ērwārag ud čašm ī hōy hōm yazad xwēš gardan ašwahišt xwēš sar wāy yazad xwēš arm ī dašn ardwīsūr ān ī hōy druwāsp haxt ī dašn frawaš ī wištāsp ud ān ī hōy frawaš ī jāmāsp pušt ratwōbarezat pahlūg mēnōgān xwēš aškomb spandarmad gund wanand star gurdag haftōiring sēnag frawaš ī āsrōnān suš frawaš ī artēštārān jagar āmurzišn ud srāyišn ī driyōšān spurz mānsarspand bāzā ābān dil ātaxšān čarb rōdīg ardāyfraward dumbīzag frawaš ī zarduxšt ī spitāmān dumbag wād ī ardāy čašm ī dašn abar bahr ī māh har čē az awēšān bē parrēzād abārīg amahraspandān.
4. Когда забивают овцу и делят на части, то подношение мяса надо распределять так: язык, челюсти и правый глаз принадлежат Хому-язату, шея – Ардвахишту, голова – Вай-язату, правая передняя нога – Ардвисур, левая – Дрваспу, правая задняя нога – фраваши Виштаспа, левая – фраваши Джамаспа, спина – высокому рату, бока – духам, живот – Спандармад, яички – звезде Вананд, почки – Хавторингу, грудь – фраваши священников, легкие – фраваши воинов, печень – ради милости и содержания бедняков, селезенка – Мантраспанду, передние ноги – водам, сердце – огням, жир – праведной фраваши, курдюк – фраваши Зардушта Спитамана, хвост – праведному ветру, правый глаз – доля Луны, что останется – другим амахраспандам.

5 bawēd hēnd kē pad panāhīh ud būd kē pad gāwšudāg guft kē pad panāhīh guft ēdōn čiyōn guft xūb ud kē pad gāwšudāg guft har-iz nāmčištīg nē guft ēstēd.
5. Бывают люди, которые говорят о защите, а бывают – о подношении мяса. Кто говорит о защите, говорят хорошо, а кто говорит о подношении мяса, ничего особенного не говорят.

6 ka ēk did rāy ul yazēd ē šāyēd bē uzwān ud ērwārag ud čašm ī hōy čē ān hōm yazad xwēš az ān gyāg paydāg hizuuąm frvrvnaoţ.
6. Когда кто-либо освятит кому-нибудь (какую-либо часть), это допустимо, за исключением языка, челюсти и левого глаза, ибо это принадлежит Хом-язату, как известно из (такого) места: «Хизуам фрэрэнаот».ссылки:
Шаист-Нашаист