Šāyist nē šāyist

Шаист-Нашаист


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

[18]

1 andar dēn guft ēstēd kū xēšm dwārist ō ahreman pēš u-š drāyīd kū man andar gētīg nē šawam čē ohrmazd ī xwadāy andar gētīg sē tis dād ēstēd kē man tis-iz kardan nē tuwān.
1. В Откровении сказано, что хешм (гнев) приковылял к ахриману и прорычал: “Я не пойду в земной мир, потому что Господь Ормазд создал в земном мире три вещи, с которыми я ничего не могу поделать”.

2 ahreman drāyīd kū gōw kū ān sē tis čē.
2. Ахриман прорычал: “Скажи, какие это три вещи?”

3 xēšm drāyīd kū gāhānbār ud mēzd ud xwēdōdah.
3. Хешм прорыачал: “Гаханбар, мезд и брак-хведодах”.

4 ahreman drāyīd kū andar gāhānbār bē ras agar az awēšān ēk tis-ēw bē duzdīd gāhānbār bē škast ud kār bē kām ī tō pad mēzd bē ras agar az awēšān ēk-ēw bē drāyīd mēzd bē škast ud kār pad kām ī tō xwēdōdah bē hil čē-š man čārag nē dānam čē kē zan čahār bār ō nazdīk šud az xwēšīh ī ohrmazd ud amahraspandān judāg nē bawēd.
4. Ахриман прорычал: “Пойди на гаханбар, и если кто-нибудь из (людей) что-нибудь украл, то гаханбар испорчен, и дело (пойдет) согласно твоему желанию. Пойди на мезд, и если кто-нибудь из (людей) болтал, то мезд испорчен, и дело (пойдет) согласно твоему желанию. А от брака-хведодах отступись, так как я (не) знаю (средства) от него, поскольку если кто-нибудь четырежды приблизился к (своей) жене в браке-хведодах. то он не будет отделен от родства с Ормаздом и Амахраспандами”.ссылки:
Шаист-Нашаист