Šāyist nē šāyist

Шаист-Нашаист


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

[19]

1 yatāhūwēryō kū pad har gyāg-ēw abāgīh ī tis-ēw pad kār čiyōn gōwišn.
1. Молитву Ята-аху-ваирьо необходимо читать везде и в каждом деле.

2 ēk kē ō hanjaman ayāb pēš mehān ud sālārān ayāb pad kār-ēw frāz šawēd ayāb ka ō xwāhišn xwāstan šawēd ka-z kār-ēw wizārēd pad ēn har gyāg-ēw ēk-ēw guftan tā-š kār rawāgtar šawēd.
2. Так тот, кто идет на собрание или к старшим и начальникам, или по делу, или когда идет с прошением, или когда он решился на какое-либо дело – в этом случае он должен прочитать одну (молитву), чтобы его дела были успешны.

3 āfrīn hu-āfrīntar bawād (bād) ēd rāy dō gōwēd čē āfrīn dō ēwēnag ēk ān ī pad menišn ud ēk ān ī pad gōwišn.
3. Ради наиблагословенного благословения пусть прочитает две (Ята-аху-ваирьо), ибо есть два вида благословения: одно – мысленное, а другое – словесное.

4 čahār ka ō rad-franāmišnīh aŋhå xšapō kadār-iz-ē pad kadār-iz-ē abar šawēd rādīh ō gāhānbār āfrīntar bē madan rāy.
4. Четыре – когда наступает урочное время «Ангха Хшапо» ради прихода благословенной щедрости в гаханбар.

5 panj kē ō wināh wizārdan šawēd druz bē barišnīh rāy čē pādifrāh pad dastwarīh ī ēn panj kas šāyēd wizārdan mānbed ud wisbed ud zandbed ud dahibed ud zarduxštrōdum u-š ahunawar panj pad sar bē gōwišn.
5. Пять – тот, кто идет искупать грех, чтобы отвадить друдж, ибо надлежит нести наказание по решению этих пяти: вадыки дома, владыки села, владыки племени, владыки страны и Зардуштодума, а в конце читать пять Ашем Воху.

6 šaš kē ō amāwandīh xwāstan šawēd ud ō kārezār tā pērōzgartar bawād (bād).
6. Шесть – тот, кто идет стяжать силу на поле боя, чтобы одержать победу.

7 haft kē ō yazišn ī yazadān kardan šawēd amahraspandān ō yazišn pēštar rasēnd.
7. Семь – тот, кто идет на соврешение почитания язатов, чтобы Амахраспанды пришли на почитание быстрее.

8 hašt kē ō yazišn ī ardāyfraward kardan šawēd.
8. Восемь – тот, кто идет на совершение почитания праведных фраваши.

9 nō kē ō jōrdā kištan šawēd ē ēd rāy gōwēd čē jōrdā pad nō māh bē rasēd tā jōrdā pēš rasēd ud xrafstarān zyān kam bē kunēd.
9. Девять – тот, кто идет сеять хлеб, ибо вызревает за девять месяцев. Это читается, чтобы хлеб быстрее вызрел и храфсстры причиняли ему меньше вреда.

10 dah kē ō zan xwāstan šawēd tā dahišn pad kār weh bawēd.
10. Десять – тот, идет свататься, чтобы женитьба прошла удачно.

11 dah kē ō stōr ud gōspand gušn kāmēd hištan tā huzahagtar bawēd.
11. Десять – тот, кто ведет на случку коров и овец, чтобы было больше приплода.

12 yāzdah kē ō ān ī buland gar šawēd tā-š xwarrah ī gar ud kōf āfrīn kunēd ud ayyār bawēnd.
12. Одинадцать – тот, кто идет вверх в горы, чтобы фарр гор и вершин дал ему благословение и стал другом.

13 dwāzdah kē ō ān ī zofr rōstāg šawēd tā-š xwarrah ī ān šahr ud rōstāg āfrīn kunēd ud ayyār bawēnd.
13. Двенадцать – тот, кто идет вниз в долину, чтобы фарр этого царства и долины дале ему благословение и стал другом.

14 sēzdah kē ō abērāhīh bē šawēnd ān hamgyāg bē gōwēd ayāb kē pad puhl-ēw ud rōd-ēw bē widerēd tā-š mēnōg ī ān āb āfrīn kunēd čē andar hamāg abestāg yatāhūwēryō meh ud pērōzgartar pad harwisp rōd ud harwisp bēšāzišnīh ud harwisp pānagīh.
14. Тринадцать – тот, кто потеряет дорогу, в этом самом месте пусть он прочитает. Или кто будет переходить мост или реку – чтобы дух воды дал ему благословение, ибо среди всей Авесты Ята-аху-ваирьо величественнее и победоноснее перед каждой рекой, в каждом исцелении, в каждой защите.

15 dēn abāg yatāhūwēryō ēdōn ēw-kardag čiyōn mōy abāg rōy xwarrah ēwkardagtar ēč az mōyīh rōy xwarrah judāg kardan SMAT.
15. Вера так же неотделима от Ята-аху-ваирьо как волосы неотделимы от фарра лица: невозможно отделить фарр лица от волос.ссылки:
Шаист-Нашаист