Šāyist nē šāyist

Шаист-Нашаист


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

[2]

1 čē, pad sidīgar fragard ī juddēwdād ī mēdōmāh paydāg, kū andar ān zamān ka-š gyān bē šawēd, ka-š sag-ē andar pāy bast ēstēd, pas-iz nasuš abar ōh dwārēd, ud pas ka-š dīd, ā-š nasuš ōh zad.
1. Ибо из третьего фрагарда Видэвдада Медомаха известно, что в то время, когда жизнь прерывается, если собака привязана к ноге, скверна обрушивается на нее и если она ее увидит, то она убивает скверну.

2 ēn kū, sag, kē nasuš zanēd, kadār pasušhaur ud wišhaur ud wohunazg ud *tarrōg ud rōgnīg; ud pad rōgnīg jud-dādestān būd hēnd: wanand-ohrmazd az čāštag ī abarag bē guft, kū nē zanēd.
2. Собака, которая убивает скверну, - овчарка, сторожевая, ищейка, карликовая и рогниг. По поводу собаки-рогниг существуют разногласия. Вананд-Ормазд согласно превосходящему учению сказал, что она не убивает (скверну).

3 sag nasuš pad ān zamān zanēd, ka gōšt wēnēd; ud ka mōy ayāb nāxun wēnēd, nē zanēd.
3. Собака тогда убивает скверну, когда видит плоть, когда видит волосы или ногти, не убивает.

4 sag-iz ī kōr pad ān zamān zanēd, ka pōzag abar nasā nihēd; ud ka abar mōy ayāb nāxun nihēd, nē zanēd.
4. Слепая собака также убивает тогда, когда ставит на труп лапу, а когда ставит на волосы или ногти, не убивает.

5 murwag, kē nasuš zanēd, sē hēnd: sār ī gar, ud warāg ī syā, ud kargās. murwag-iz pad ān zamān zanēd, ka-š sāyag abar abganēd andar āb ud ābgēnag ud ēwēnag ka-š wēnēd, nē zanēd.
5. Три птицы способны убивать скверну: горный коршун, черная ворона и гриф. Птица убивает ее тогда, когда на нее падает ее тень. Когда она видит ее в воде, в зеркале или стекле, не убивает.

6 zan ī ābustan, wanand-ohrmazd guft, kū ka pad dō mard barišn, har dō pad baršnūm bē šōyišn ud nasā ka bē barēnd, sar ō hazzān ōrōn kunišn
6. Вананд-Ормазд сказал, что если беременную женщину несут два человека, оба должны пройти очищение Баршнум, а труп, когда его несут, должен быть направлен головой в сторону дахмы.

7 ud paywēšag rāy, dō pad ēk bār nē barišn ud dō pad ēk bār mardōm nē šāyēd sag-ē ud mardōm-ē šāyēd
7. И из-за загрязнения не следует нести двоих одновременно и два человека за один раз не следует, следует взять еще человека и собаку.

8 har kē pahrēz ī nasā dānēd šāyēd kōdak dō ī hašt sālag, kē pahrēz dānēd, šāyēd zan dō ī daštān ayāb dō ī nasā šāyēd ayāb mard-ēw ud zan-ēw ud aburnāyag ī sālag šāyēd
8. Годится каждый, кто знает, как обращаться с трупами. Два восьмилетних мальчика, которые знают меры предосторожности, годятся. Две женщины без выделений или две женщины без скверны годятся. Или мужчина с женщиной и несовершеннолетним ребенком годятся.

9 hamāg nihuftag, nē barišn, čē nasā-nigānīh. pad wārān burdan margarzānīg
9. Не следует нести (труп) полностью закрытым, ибо это зарывание трупов. Нести в дождь – смертный грех.

10 ka abr hāmīn būd ēstēd, az xānag bē burdan pādixšā; ud ka pad rāh wārān gīrēd, abāz ō xānag āwurdan nē pādixšāy, ud ka pēš dahlīz-ēw ast, ānōh bē ē nihēd; ān, kē-š dahlīz xwēš, ka-š bīm, pādixšāy, ka andar nē hilēd; u-š pas bē ō gyāg barišn; ud ka āb *ēw(!) nēzag bālāy andar ēstēd, pas-iz bē nihēd, bē
10. Если будет летняя облачность, из дома выносить (труп) можно. А если в пути начнется дождь, возвращать его в дом нельзя, а если (дождь пошел) перед верандой, то (труп) следует положить там. Тот, кто владеет этой верандой, если испугается (осквернения) и не разрешит оставить (труп) – это допустимо, и тогда его следует отнести на место. А если вода поднимется на высоту копья, тогда нужно оставить (труп до спада воды).

11 mēdōmāh guft, kū hād! warr-ēw az abar ī ān gyāg bē ē bandēd, azēr hušk bē ē kunēd, ud nasā azēr ī ān warr bē ē nihēd, ud warr stānēd, bē.
11. Медомах сказал, что следует отгородить место стеной, сделать сухим землю. И помещать внутри трупы, а (потом) снести стену.

12 az panjom fragard ī juddēwdād ī mēdōmāh ēdōn gōwēnd, kū ān gyāg, kū-š gyān bē šawēd, ka abar wistarag-ēw bē mīrēd, ud mōy-ēw ayāb handām-ēw ō bālēn-gāh ud zamīg ēstēd, hambun-iz hamgōnag, rēmanīh zamīg tā ō āb frōd barēd
12. В пятом фрагарде Видэвдада Медомаха говорится, что там, где отойдет жизнь, если человек умрет на постели и на ложе или полу останется волос или часть тела, или в ином подобном случае, земля передает оскернение воде.

13 ud ka abar tāxt, ud pāyag abāg zamīg nē ēw-kardag: ka-š mōy-ēw ayāb handām-ēw abāz ō taxt ēstēd, frōd nē barēd
13. А если он на кровати, и его ноги не касаются земли, если его волосы и члены остаются на кровати, то не передает.

14 ka abar zamīg ī gač-kard bē mīrēd, gač rēman; ud ka ān gač bē kanēnd, ud did abāz rēzēnd, pāk
14. Если он умрет на посыпанной мелом земле, то мел осквернен. И если вскопать и повыпасть заново, то он чист.

15 ka abar sang-ēw bē mīrēd, ud sang abāg zamīg ēw-kardag, sang pad sāl drahnāy abāg zamīg pāk bē bawēd; ud ka ān gyāg bē kanēnd, sang rēman, ud andar zamān ōh šōyišn.
15. Если он умрет на камне и камень соединен с землей, камень вместе с землей станет чистым через год. И если перекопать это место, и тогда оскверненный камень надо омыть.

16 ka sang abāg zamīg ast ī ēw-kardag, ud ast ī jud-kardag, ud abar bē mīrēd, sang, ān and gyāg čand nasā abar mad, rēman; ka-š bē hilēnd, pad sāl drahnāy abāg zamīg pāk bē bawēd; ud ka bē kanēnd, sang hamāg rēman, andar zamān ōh šōyišn; ka sang abāg zamīg nē grift ēstēd, ud az abar zamīg, sang hamāg rēman, andar zamān ōh šōyišn.
16. Если камень соединен с землей или отделен и на нем он умрет, то оскверняется столько места, сколько занимает труп. Если его оставят, то через год он станет чистым вместе с землей. А если перекопают (землю), тогда весь оскверненный камень надо омыть. Если камень с землей и из земли не извлечен, тогда весь оскверненный камень надо омыть.

17 sargēn ud ādurestar: ka-š nasā ud zan ī daštān handām abar rasēd, har dō rēman. u- namak ud gač ī pad kardag ī, šōy ēdōn, čiyōn sang.
17. Если труп или менструирующая женщина попадут на навоз и золу, они осквернены. Их следует очистить солью и мелом так, как камень.

18 agar abar bān-ēw bē mīrēd: ka-š handām-ēw ayāb mōy-ēw abāz ō kanār ī bān ēstēd, bān tan -masāy tā ō *tōf, ud zamīg tā ō āb rēman; ud hamāg barsom ī andar ān xānag, ka az ān gyāg, kū rēmanīh frōd barēd, tā ō barsom sīh gām ī sē pāy ast, ā barsom nē rēman; ud ka-š mōy ayāb handām ō fragān nē mad ēstēd, bān tā ō tuhīg rēman
18. Если он умрет на крыше, если член тела или волос останется на краю крыши, то (участок) крыши величиной с тело до (нижнего) слоя, как и земля до воды осквернены. И следует отнести весь барсом, который будет в доме, из того места, где возникнет осквернение, на тридцать шагов и три стопы, и барсом не будет осквернен. А если волос или член тела не попадет на кровлю, то крыша осквернена до дымового отверстия.

19 ud ka abar rīdan bē mīrēd, tan -masāy tā ō āb rēman; pad sāl drahnāy abāg zamīg pāk bē bawēd.
19. А если он умрет на гноище, то оно осквернено величиной в тело до воды. По прошествии года вместе с землей оно очищается.

20 puhl ī bastag ēdōn bawēd, čiyōn bān.
20. В случае с наведенным мостом все так же, как с крышей.

21 ka abar bān ī warm-ēw bē mīrēd, ān-iz ēdōn bawēd, čiyōn bān.
21. Если он умрет на крыше террасы, то все так же, как и с крышей (дома)

22 ka andar warm-ēw bē mīrēd: ka-š handām-ēw ayāb mōy-ēw ō fragān nē ēstēd, rēmanīh frōd nē barēd; ud ka abāz ēstēd, frōd barēd; pādixšāy, ka bē kandēd, ud did-iz abāz rēzēd, ud pāk.
22. Если он умрет на террасе и на краю не останется волоса или члена тела, осквернение не передается. А если останется, то передается, и можно перекопать (пол) и посыпать снова, тогда (это место) чисто.

23 ka pad xabag-ēw, ud rasan andar galōg, bē mīrēd: ka-š bē ōbastan bīm nēst, frōd nē barēd; ud ka-š bē ōbastan bīm, ka ān bīm az kust-ēw, pad ān kust frōd barēd; ud ka bē ōbast, ān and gyāg frōd barēd, čand ōbast.
23. Если он умрет от удушения и веревки на шее, то когда нет опасности его падения, то (осквернение) не передается. А если есть опасность падения, то с той стороны, где существует эта опасность, передается (осквернение). И если он упал, то (осквернение) передается на то место, где он упал.

24 ka, rāst nišast ēstēd bē mīrēd: ka-š az kust-ēw ōbastan bīm, pad ān kust-ēw, ud ka az har čahār kust bīm, pad har čahār kust frōd barēd; ud ka bē ōbast, ān and gyāg čand ōbast, frōd barēd.
24. Если он умрет сидя, когда есть опасность падения на одну сторону, - на эту сторону, а если есть опасность (падения) на все четыре стороны, то (осквернение) передается на все четыре стороны. И если он упал, то (осквернение) передается на то место, где он упал.

25 ud ka abar draxt-ēw bē mīrēd: ka-š pōst tarun, ud az bē ōbastan bīm nēst, frōd nē barēd; ud ka-š bīm, tan -masāy frōd barēd.
25. А если он умрет на дереве, если его кора влажная, а опасности падения нет, то (осквернение) не передается, а если опасность есть, то передается на величниу тела.

26 ud ka draxt pōst hōšag: ka-š bīm ud ka-š nē bīm, frōd barēd.
26. А если кора дерева сухая, есть ли опасность (падения), нет ли, то (осквернение) передается.

27 ka abar tāg-ēw ī draxt bē mīrēd, ī tarun: ka-š az bē ōbast bīm nēst, frōd nē barēd.
27. Если он умрет на влажной ветке дерева, если опасности падения нет, то (осквернение) не передается.

28 ud ka-š bīm, ayāb tāg-ēw ī draxt ī hōšag: ka-š hambun-iz mōy-ēw ayāb handām-ēw abāz ō draxt ī mādagwar ēstēd, tan -masāy frōd barēd.
28. А если опасность есть или ветка дерева суха и на дереве останется происходящий от него волос или член тела, то (осквернение) передается на величину тела.

29 ud ka-š abāz ō draxt ī mādagwar nē ēstēd: bē ka-š az bē ōbastan bīm, tā frōd nē barēd.
29. А если на дереве не сотается, если нет опасности падения, то (осквернение) не передается.

30 ka-š nasā-ēw az bērōn pad xumb-ēw abāz ēstēd, kē-š may andar, ā xumb rēman, may pāk.
30. Если труп попадет снаружи в сосуд-хум с вином, то сосуд осквернен, а вино чисто.

31 ud ka andarōn, andar xumb, andar may bē mīrēd, agar-iš hambun-iz mōy-ēw ayāb karčag-ēw pad abāz nē ēstēd, may rēman ud xumb nē rēman.
31. А если он умрет внутри: в хуме, в вине, если не останется его волоса или пряди, вино осквернено, а хум – нет.

32 ka xumb, ī rōγn andar, u-š az bērōn nasā pad-iš abāz ēstēd, ēd-iz, ka-š andarōn ēstēd ēd rāy: čē rōγn bērōn āyēd ud abāz ō andarōn šawēd, har Š dō rēman, xumb ud rōγn; ud hambun-iz pad huškkar tis andar kardan nē šāyēd.
32. Если в хум с маслом труп попадет снаружи, это все равно что он был внутри, ибо масло попадает снаружи внутрь и они оба осквернены: и хум, и масло, и даже в высушенный такой хум не следует что-либо помещать.

33 ka garzag-ēw andar xumb-ēw, kē may andar, har dō agār ud rēman, čē paywēšag kunēd;
33. Если в хум с вином (проникла) змея, то они оба испорчены и осквернены, ибо происходит заражение.

34 ud ka jōrdā andar, ā xumb rēman ud jōrdā pāk; ud ka andarōn ī xumb, ka hambun-iz abāz ō xumb nē ēstēd, jōrdā ān and gyāg čand garzag mad, ud mālišn ī garzag abar šud ēstēd, ē! mālišn ī garzag šusar ast ān ī mīrišn, bē stānišn ud bē abganišn.
34. А если внутри зерно, то хум осквернен, а зерно чисто. Если ничего от нее исходящего не остается, то портится то зерно, которого коснулась змея, потому что прикосновение змеи может вызвать смерть, его надо собрать и выкинуть.

35 ud ka mōy ayāb nasā, hambun-iz, abāz ō xumb ēstēd, xumb rēman, bē pad huškkar šāyēd.
35. А если останется что-либо исходящее (от змеи), то хум осквернен до тех пор, пока его не высушат.

36 xišt ud xāk ud čārūg pad tis ī xwēš jud-kardag, ud abāg zamīg ēw-kardag; pad tis ī xwēš jud-kardag būdan ēd, kū ān and gyāg čand nasā abar rasēd rēman; ud abāg zamīg ēw-kardag būdan ēd, kū rēmanīh tā ō āb frōd barēd.
36. Кирпичи, грунт, известка бывают отделены посредством самих себя от земли, а бывают соединены. Отделенные посредством самих себя осквернены в том месте, где их коснется труп. Соединенные с землей передают осквернение воде.

37 sargēn ud ādurestar ud ārd ud abārīg tis ī ārdag pad tis ī xwēš ēw-kardag, ud abāg zamīg jud-kardag; pad tis ī xwēš ēw-kardag būdan ēd, kū-š, ka-š nasā abar rasēd, hamāg rēman; ud abāg zamīg jud-kardag būdan ēd, kū ka-š nasā abar rasēd, zamīg rēman nē gīrēd.
37. Навоз, зола, мука и другие сыпучие тела бывают соединенные посредством самих себя, а бывают отделенные от земли. Соединенные посредством самих себя, если их коснется труп. Оскверняются полностью. Отделенные от земли, если их касается труп, не делают землю оскверненной.

38 ud andar xānag-ēw ka yazišn sāxt ēstēd, u-š sag ayāb mardōm andar bē widerēd, naxust kār ēn kunišn, kū ātaxš az anāgīh bē bōxtišn; agar-iz ātaxš ēdōn bē tuwān burdan, kū pad sē gām ī nasā bē barēd, pas-iz bē barišn; ud dēwār nē burišn;
38. Если в доме, где готовится почитание, скончается собака или человек. Первым дело следует уберечь от повреждения огонь. Если можно вынести огонь, его следует отнести на три шага от трупа, а потом вынести, но стену рубить не надо.

39 rōšn guft, ē! gilēn ōh burišn, ud gačēn nē burišn; ud azēr ud az abar pad bōdōzedīh ī dēwār nē āmār.
39. Рошн сказал, что глиняную следует прорубить, а известняковую не следует. Низ и верх стены для пролома в расчет не следует брать.

40 ātaxš andar sē gām ī nasā burdan tanāpuhl-ēw wināh, ud ka tebišn ō nasā rasēd, margarzān.
40. Принесение трупа на три шага от огня – это грех Танапухл. А если жар (огня) коснется трупа – смертный грех.

41 xwarišn ī sāxtag andar ān xānag hamāg agār; ud ān ī nē sāxtag, nō šab ud māh drahnāy andar abāyēd.
41. Вся приготовленная в этом доме пища испорчена. А та, что не приготовлена, пригодна в течение месяца и девяти ночей.

42 hamgōnag, bē ān ī pad tan dārēd; ān-iz ī andar ān zamān nē pāk, čē andar kār ēstēd.
42. С (одеждой) – то же самое, за исключением той, что на теле. Та, что на полу, нечиста, если ее использовать.

43 ud zōhr-iz, ī stad ēstēd ud ān gyāg ēstēd, zamānīg bē ō āb barišn; jīw-iz jum hamgōnag.
43. И возлияние, собранное и оставленное, нужно тут же вылить в воду. С молоком и маслом – так же.

44 yašt jāmag, wanand-ohrmazd guft, kū nō -šabag ud māh drahnāy andar abāyēd; dibīr guft, kū hād! ka dast šōy kunēnd ud bē šōyēnd, andar zamān pāk bē bawēd.
44. Об одежде для совершения почитания Вананд-Ормазд сказал, что ее можно использовать месяц и девять ночей. Писец сказал, что когда совершат омовение рук и помоют ее, тогда она чиста.

45 agar andar xānag-ēw ast ē ganjēnag-ēw, ud andar dargāh bē mīrēd: agar ēdōn, kū dar frāz kunēd, ud nasā ō ēn kustag āyēd, tuhīg ī ēn kustag rēman; ud agar nasā ō ān kustag āyēd, tuhīg ī ān kustag rēman; ka ō har dō kustag āyēd, ēwāz tuhīg ī dargāh tanīhā rēman, xānag har dō pāk.
45. Если в доме есть отдельная комната и он умрет в дверях, то если они откроют двери и вынесут труп с этой стороны, только эта сторона осквернена. А если понесут труп с той стороны, то осквернена та сторона. А если понесут труп с обоих сторон, осквернено только преддверие, а остальной дом чист.

46 ud gumbad ī ātaxšān ī wahrām, tuhīg rēman nē bawēd.
46. Отверстие купола храма огня Вахрам не оскверняется.

47 agar pad wiškar bē mīrēd, xwarišn ī sāxtag, ī andar sē gām, hamāg agār, ud bē azčahār gām nē rēman.
47. Если он умрет в зарослях, то вся пища, приготовленная в трех шагах от него, испорчена. А в четырех шагах – нет.

48 xwarišn ī sāxtag ēn, čiyōn nān, ud gōšt ī poxtag ud brištag, ud xwardīg ī kardag.
48. Приготовленная пища – это хлеб, вареное и жареное мясо и обработанная пища.

49 ud war ī ātaxš ī wahrām pad paymānag rēman ōh bawēd.
49. Внутренность ограды храма огня Вахрам становится оскверненной.

50 ātaxš, ī pad ān xānag andar barēd, kē nō -šabag ud māh drahnāy pad pāk būdan andar abāyēd: pad andar burdan, tanāpuhl-ēw wināh; ud pad abrōxtan, tanāpuhl-ēw wināh; ud pad har xwar, ī bē mīrēd bē mānēd, tanāpuhl-ēw wināh.
50. Если принесут в дом, который должен очищаться в течении месяца и девяти ночей, огонь, то это грех Танапухл. Возжигание огня – грех Танапухл. И все едящее, что умрет, - грех Танапухл.

51 āb-iz: pad andar burdan framān-ē wināh; ud pad ān gyāg, kū-š gyān bē šud, āb rēxtan tanāpuhl-ēw wināh; ud pad jud gyāg rēxtan yāt-ēw wināh.
51. За принесение воды – грех Фраман. Лить воду там, где ушла жизнь, - грех Танапухл. А лить в другом месте – грех Йат.

52 ud pādyābīh pad andar burdan hamāg apādyāb.
52. И омовение в (этом доме) не является омовением.

53 ud kē axwēškārīhā andar aw-iš šawēd har bār-ēw, ud tan wastarag, bē šōyišn, u-š tanāpuhl-ēw wināh ud ka xwēškārīhā andar šawēd, nē kirbag ud nē wināh.
53. И тот, кто заходит в него не по делу, каждый раз его тело и одежду надо мыть, а грех это – Танапухл. А если заходит по делу – это не благодеяние и не грех.

54 ud ēn rēmanīh ī hamāg andar ān tuhīg āmār, ī: ka gyān bē šawēd, tuhīg rēman. hamkarzagīh ī pad gōšt ud pad-iz mōy ud nāxun ōh bawēd.
54. И вся скверна, что в пустом пространстве, когда жизнь отделяется, оскверняет пустое пространство, если имеется контакт с полтью, волосами и ногтями.

55 hamkarzagīh, ī pad abestāg paydāg, az kust-ēw āmār, ud hamē ōh bawēd; gazišn, ī pad abestāg paydāg, az har čahār kust ōh bawēd.
55. Контактом, согласно Авесте, считается (прикосновение) с одной стороны. Поражением, согласно Авесте, считается (прикосновение) со всех четырех сторон.

56 sōšyans guft, hād! tā-š sag bē nimāyišnīh, ēdōn, čiyōn andar ān zamān bawēd, ka-š gyān bē šawēd. āsrōn ud artēštār ud wāstaryōš kār nēst, čē ēwāz sag paydāgīh.
56. Сошьянс сказал, вплоть до осмотра собакой, тогда, когда жизнь отходит, священникам, воинам и земледельцам нет дела, нужна только собака.

57 kayādurbōzēd guft, hād! andar ān zamān āmār, ka-š gyān bē šawēd; ud mādagwar ān ī kayādurbōzēd guft: ud ka-š tis-ēw andarag, rēmanīh tā ō ān gyāg, kū ān tis ēstēd.
57. Каядурбозед сказал, что так считается, когда отделяется жизнь. И еще Каядурбозед отметил: «Если что-либо внутри (места осквернения), то осквернение до того места, где оно стоит»

58 ud ka sag-ē ayāb gōspand-ēw ayāb xūg-ēw dārnāg bawēd, šāyēd, čē ānōh frāz nē pahikōbēd; ud aburnāyag ī andar aškomb, rēmanīh abāg mād.
58. Если берется собака, или овца, или свинья, то они годятся, ибо (скверна) не поражает дальше, а ребенок в чреве матери оскверняется вместе с матерью.

59 zūzag hamrēd ōh kunēd, ud petrēd nē;
58. (Труп) ежа вызывает прямое освкернение, а косвенное – нет.

60 hamrēd ān bawēd, kē tan abāg nasā hamkarzag bawēd; ud petrēd ān, kē abāg ān, kē pad nasā pahikōft, hamkarzag bawēd; ud az hamkarzagīh ī abāg ōy, ī yāzdahom hamgōnag petrēd ōh gīrēd.
60. Прямое осквернение – это когда тело касается трупа. А косвенное осквернение – это когда контактируют с тем, на кого напала трупная скверна. И от контакта с тем, кто будет одинадцатым (в ряду осквернившихся), тоже получают косвенное осквернение.

61 kabīg ud daštān petrēd ham nē kunēd, ēstēd.
61. Косвенное осквернение от обезьяны и выделений женщины так не передается.

62 sag ī pasušhaur ud ān-iz ī wišhaur ud abārīg-iz hamgōnag hamkarzagīh ō hašt ōh barēd. ud ka pad zamīg frōd barēd, andar ham zamān pāk; ud ān-iz, ī pad aškōb mīrēd, tā ō tuhīgīh frōd barēd, sāl drahnāy rēman.
62. От овчарки и сторожевой собаки подобным образом (оскверняет) восьмой контакт. А если (скверна) передается земле, то тогда она чиста. А если умерла на кровле, (скверна) передается до отверстия, и в течение года она осквернена.

63 kē nasā pad tan-ēw barēd, margarzān. ud ē! margarzān pad ān zamān bawēd, ka nasā ī sag nē dīd, ud pad čār ud tuwān ud axwēškārīh jumbēnēd, ud ēwkardagīhā jumbēnēd, ud dānēd kū wināh ī margarzān; ud nasā ī sag dīd ud sag nē dīd, ēdōn wēš āmār dānišn, ud mard ī nizār ud tuwān, ud margīh ud raxtagīh.
63. Кто принесет к кому-либо мертвячину, достоин смерти. Тогда он становится достойным смерти, когда собака не осмотрела труп, или по небрежению обязанностями, имея возможность и способность, он потревожит труп, или потревожит прикосновением, зная, что это смертный грех. И следует хорошо разбираться, смотрела ли на труп собака или не смотрела, человеку слабому и человеку сильному, при смерти и в болезни.

64 abarag guft, hād! čār ud tuwān āmār nēst, čē wināh ī margarzān pad ud raxtagīh nē pādixšāy kardan.
64. Старшим было сказано, что нет счета возможностям и способностям, ибо смертный грех невозможно совершить в состоянии болезни.

65 ud nasā ī sag nē dīd, ka pad hazār mard jumbēnēnd, pas-iz hāmōyēn tan rēman, u-šān pad pēšag ō šōyišn.
65. Когда тысяча людей потревожат труп, не осмотренный собакой, даже тогда они оскверняются и должны пройти церемонию очищения.

66 ud ān ī sag dīd, bē ān ēwtom ka mard ēwkardagīhā hamāg bē jumbēnēd, enyā pad pēšag nē šōyišn.
66. А если потревожат труп, осмотренный собакой, кроме единственного случая, когда они прикоснутся к нему, то не следует совершать церемонию очищения.

67 ud ka hamkarzag bawēd, nē jumbēnēd, ā-š pad gōmēz āb šōyišn.
67. А если они соприкоснуться, но не потревожат, то следует омыться гомезом и водой.

68 ud ka nasā-ēw, ī sag nē dīd, pad dār-ēw bē jumbēnēd, bē ān ēwtom ka hamāg bē jumbēnēd, tā-š pad pēšag nē šōyišn.
68. А если потревожат труп, не осмотренный собакой, деревянной палкой, кроме единственного случая, когда потревожат его весь, не следует проходить церемонию очищения.

69 ud ka nasā-ēw, ī sag nē dīd, mard-ēw pad dast ī hāwand mard-ēw bē jumbēnēd: ka az dast ī mard, kē jumbēnēd, ud ān-iz, kē-š dast xwēš, nērōg andar, har dōnān tan rēman; u-š tanāpuhl-ēw xwēš ud tanāpuhl-ēw ōy ī did rāy ōh bun, ēd rāy: čē-š tan ī xwēš ud ān-iz ī ōy, har dō, pad wināhgārīh rēman kard;
69. А если человек потревожит труп, не осмотренный собакой, руками другого человека, тот, кто потревожит труп руками другого человека, и тот, кто будет его двигать сам своими руками по своей воле – оба оскверняются. И это Танапухл ему самому и тому другому, потому что и он сам, и тот другой – они оба греховно творят скверну.

70 ud ka-š nērōg ī ōy, kē-š dast xwēš, hambun-iz andar nēst, ēdōn bawēd, čiyōn ka-š pad dār-ēw jumbēnēd hē; ud ōy, kē-š pad dast dāšt, pad rāh ī hamkarzagīh, pad pēšag šōyišn; u-š tanāpuhl-ēw ōy rāy, kē-š dast xwēš, ud xwar-ēw xwēš rāy ōh bun.
70. А если тот, кто будет тревожить его своими руками, будет делать это не посвоей воле, то это как если бы труп двигали деревянной палкой. И кто держал (труп) в руках, касаясь его, должен пройти очистительную церемонию, и это Танапухл тому. Кто (держал) своими руками, и Хвар – ему самому.

71 ka pad dast ī mard-ēw nasā bē jumbēnēd, ud nasā az ān ī sag dīd, bē ān ēwtom ka-š hamāg bē čandēnēd, tā-š pad pēšag nē šōyišn.
71. Если он рукой другого человека тревожил труп, осмотренный собакой, то кроме единственного случая, когда тревожат его весь, не нужно проходить очистительную церемонию.

72 ka pad šab gyāg-ēw hamē šawēd, ud fradāg ānōh abāz āyēd, ud nasā-ēw ānōh nibayēd, ud nē dānēd, kū dōš ka man bē āmad ham, ānōh būd ayāb nē, ā-š pad ēd dārišn, kū nē ānōh būd.
72. Когда человек идет куда-то ночью и возвращается наутро, а там лежит труп, и он не знает: «ночью, когда я пришел, был ли я там или нет», то следует считать, что он там не был.

73 ramag-ēw, kē gōspand-ēw andar, kē-š nasā xward ēstēd. ud wēšag-ēw, kē draxt-ēw andar, kē nasā andar wimēxt ēstēd; ud ēsmdān-ēw, kē ēsm ēw-tāg andar, kē čarbišn andar wimēxt ēstēd: abarag guft, kū ramag ud wēšag warōmand kardan nē šāyēd, ud ēsm agār.
73. О стаде, в котором будет овца, съевшая мертвячину, о роще, где будет дерево, которое вымажется в мертвячине, о поленице, в которой будет полено, которое вымажется в жир (мертвячины) – старший сказал: «Стадо и рощу не следует использовать, а дрова испорчены».

74 dar-ēw kē nasā-ēw pad-iš pahikōbēd: pad dar ī deh ud šahrestān hamdādestān būd hēnd, kū pad hamkār bē hilišn; pad dar ī bēdom ǰud-dādestān būd hēnd, ud gōgušasp guft, ē! pad hamkār bē hilišn, čē šāyēd, ud sōšyans guft, ē! nē šāyēd; ud pad abārīg dar hamdādestān bawēd hēnd, kū nē šāyēd;
74. О воротах, на которые обрушится трупная скверна: о воротах села и города существует согласное мнение, что они должны всеми жителями быть сброшены. Относительно следующих дверей существует разногласие. Гогушасп сказал, что их следует совместно скинуть. Сошьянс сказал, что не следует. А остальные соглашаются с тем, что не следует.

75 dar ī xwēš šāhgāh pad ān ī daštānestān šāyēd, ud ān ī daštānestān pad ān ī hazzān šāyēd, ud ān ī hazzān pad tis-iz kār nē šāyēd; ān ī xwārtar pad ān ī garān šāyēd.
75. Ворота от самого царского двора годятся для места для ментруирующих (женщин). От места менструирующих женщин – для дахмы. От дахмы же ни для чего не годятся. (Ворота) менее (оскверненного места) годятся для более (оскверненного).

76 kas, kē pad wināhgārīh nasā-ēw ō āb abganēd, pad gyāg margarzān; ka ēk-ēw abganēd, margarzān ēk; ud ka dah pad ēd bār abganēd, ēg margarzān ēk; ud ka ǰud ǰud abganēd, har ēk rāy margarzān-ēw.
76. Тот, кто из греховности выкинет труп в воду, тут же становится смертным грешником. Если выкинет одного – один смертный грех, если десять за один раз – один смертный грех. А если будет кидать по отдельности, то за каждый раз – смертный грех.

77 āb, kē nasā aw-iš abganēd, handāzag ī rēmanīh: sē gām ī sē pāy pēš ī āb, ud nō gām ī sē pāy az abar ī āb, ud šaš gām ī sē pāy az kustag ī āb, ud šaš gām ī sē pāy pad zofrāy ī āb, ud sē gām ī sē pāy pad āb ī abar nasā *zahā zofrāy rēman.
77. Мера загрязнения воды, в которую кинули труп: три шага в три стопы против течения и девять шагов в три стопы – против, шесть шагов в три стопы в сторону, шесть шагов в три стопы вглубь, и три шага в три стопы вверх от трупа, который вглубине – осквернены.

78 ka mayān ī āb-ēw ī wuzurg ī ēstādag abgand ēstēd, ā-š paymānag hamgōnag: čand hamē āyēd ud šawēd, paymānag abāg hamē barēd.
78. Если он кинут в большой стоячий водоем, то мера такая же: сколько затечет и вытечет (воды), столько надо выбрать вместе с ним.

79 ud ka mard-ēw frāz rasēd, ud nasā-ēw andar āb nibayēd: ka-š bē tuwān āwurdan, u-š zyān-ēw nēst, nē pādixšāy bē hištan, bē ka bē āwarēd.
79. И если муж придет, а труп лежит в воде, если он способен его вытащить, а вреда ему не случится, он не может оставить его, пока не вытащит.

80 sōšyans guft, kū ka zyān ast, pādixšā, ka bē nē āwarēd; ud ka zyān nēst, ud nē āwarēd, ā-š tanāpuhl-ēw wināh.
80. Сошьянс сказал, что если есть вреда, то ему можно не вытаскивать (труп), а если вреда нет и он не вытащит. Это грех Танапухл.

81 kayādurbōzēd guft, kū pad-iz zyān nē pādixšā bē hištan, bē ka bē āwarēd; ka nē āwarēd, margarzān.
81. Каядурбозед сказал, что если даже есть вред, то нельзя оставлять, пока не вытащишь. Если не вытащит, то смертный грешник.

82 ud gōgušnasp guft, kū hād! pad-iz zyān nē pādixšā bē hištan, bē ka bē āwarēd; ud ka pad zyān bē nē āwarēd, ā-š tanāpuhl-ēw wināh; ud ka-š zyān nēst, ud nē āwarēd, margarzān.
82. И Гогушнасп сказал, что если даже есть вред, то нельзя оставлять, пока не вытащишь. Если в случае возможного вреда не вытащит, то это грех Танапухл, а если не вытащит, когда нет вреда, то он смертный грешник.

83 ud ka bē kāmēd āwurdan, ā-š wastarag bē nihišn, čē wastarag rēman gīrēd. ud har čē pēš tuwān ud weh tuwān āwurdan, ā-š bē āwarišn.
83. И если он захочет вытащить, он должен оставить одежду, ибо одежда оскверняется. И то, что он первым может достать или что лучше может достать, пусть достает.

84 ka-z-iš pad pahnāy ī āb bē tuwān āwurdan, ēg-iz-iš bē āwarišn; ud ka nē tuwān, pad drahnāy-ēw ī āb bē āwarišn. ud sag nimūdan ud dō mardīh rāy nē pāyišn.
84. Если он может вытащить его по ширине водоема, то пусть вытаскивает. А если не может, то пусть вытасивает по длине. И пусть покажет собаке и не ждет двух людей.

85 u-š az nazdīk ī āb ēdōn bē barišn, kū ka bē nihēd, āb, ī ī-š az nasā bē āyēd, abāz ō āb nē rasēd; čē ka āb, ī az nasā bē āyēd, ēwkardagīhā abāz ō āb rasēd, margarzān. ud u-š az ān frāz sag nimāyišn, ud pad dō mard bē barišn.
85. И он должен вытащить его так далеко от воды, чтобы когда он его положит, вода, которая будет стекать с трупа, не попадала обратно в водоем. Ибо если вода, которая стекает с трупа, соединится с водоемом. Он достин смерти. А после этого надо показать собаке и переносить двум мужчинам.

86 ud ka az āb bē abgandan kāmēd: mardbūd guft, hād! ēdōn bē abgandan pādixšā, kū āb, ī ī-š az nasā, ēwkardagīhā abāz ō āb nē rasēd; rōšn guft, hād! dūr bē abgandan pādixšā.
86. И когда он хочет выкинуть (труп) из воды, Мардбуд сказал, что выкидывать нужно так, чтобы вода с трупа не соединялась опять с водоемом. Рошн сказал: «Можно выкидывать далеко».

87 kašīdan ī abar āb pādixšā, stadan ud nihādan nē pādixšā. ud ka ēdōn tuwān kardan, kū az āb-ēw ī meh ō āb-ēw ī keh barēd: ka āb ēw-kardag, pādixšā, ud ka jud-kardag, nē pādixšā.
87. Тащить его через воду можно, хватать и бросать – нельзя. И если возможно перетащить его из большого водоема в малый, то если они соединены, то можно, а если разделены, то нельзя.

88 abarag guft, hād! pad āb frōd kašīdan pādixšā, ud abar kašīdan nē pādixšā, čē ō ān āb bīm mad ēstēd, ud ān bīm abar nē mad ēstēd.
88. Старший сказал, что можно тащить вниз по течению, а вверх – нельзя, потому что опасность угрожает той воде, а этой не угрожает.

89 mēdōmāh guft, hād! ul kašīdan pādixšā, frōd kašīdan nē pādixšā, čē ān āb tar bīm bē šud ēstēd, u-š nūn bīm abar nē barišn; ud ān ī azēr, kū ān bīm nē mad ēstēd, abdom ān bīm abar bē rasēd.
89. Медомах сказал, что тащить против течения можно, а по течению нельзя, потому что через эту воду опасность уже прошла, и теперь на нее не следует наводить опасность. А той (воды), что ниже, в которую опасность еще не пришла, опасность достигнет в конце.

90 ud ka andar āb šawēd, ā-š pad ēn menišn andar šawišn, kū ka azēr was ast, pas-iz hamāg bē āwaram; čē ka nē pad ēn menišn andar šawēd, ud ēk-ēw ī did ānōh nibayēd, ud bē jumbēnēd, ā rēman bē bawēd.
90. Когда он заходит в воду, он должен заходить с такой мыслью: «Если там внизу много, я все вытащу». Ибо он будет заходить в воду не с этой мыслью, он может потревожить что-то другое, что туда брошено, и оскверниться.

91 ud agar nasā garān, ud pad tan-ē bē āwurdan nē tuwān, ud pad ēn menišn bē šawēd, kū šawam, ud abzār sāzom, ud ēn nasā az āb bē āwaram, ud ka pad wināhgārīh abāz nē šawēd, ā-š tan rēman, ud margarzān; ud ka pad abāz šudan , nē rēman.
91. И если труп тяжел и он сам не может его вытащить, и он приходит к такой мысли: «Я пойду, сделаю приспособление и этот труп вытащу», но из греховности не возвращается, то он осквернен и достин смерти. А если вернется, то не осквернен.

92 ka nasā ēdōn pūdag, ud ka-š ēdōn bē tuwān āwurdan, ī ka kardag kardag bē brīnēd ē, pas-iz bē brīnišn ud bē āwarišn; u-š har kardag rāy dast ud kārd pad gōmēz šōyišn, pad xāk ud namb-ēw pāk
92. Если труп разложившийся и его можно достать только разрезав на куски, его следует разрезать и вытащить. И из-за каждого куска нужно вымыть руки и нож гомезом, почвой и жидкостью.

93 az-iš bē wēzišn; ud har kardag-ēw rāy, ī bē āwarēd, ā-š tanāpuhl-ēw kirbag.
93. И их следует отделить. И за каждый кусок, который он вытащит, он обретет благодеяние одного Танапухла.

94 ud ka wārān hamē wārēd, ud nasā andar āb nibayēd, az ān āb stadan, ud ō wārān nihādan nē pādixšā.
94. А когда идет дождь и труп попадет в воду, то доставать его из воды и выставлять под дождь нельзя.

95 wastarag ī agār ēn: ān kē nasā pad-iš barēnd; ud ān, ka-z azēr was, hamāg agār; ud ān kē abar bē wišōbēnd; ud ān kē hixr ī murdagān abar rasēd, ān and gyāg bē brīnišn, ud abārīg pad xšwašmāngō bē šōyišn.
95. Испорченная одежда: та, в которой несут труп; если снизу ее слишком много, она негодная вся; та, на которой (что-то) разложится; та, которой коснутся выделения мертвых – это место надо отрезать, а остальное мыть в ритуале «шести месяцев».

96 ān, kē zan ī daštān pad mehmānīh dārēd, pad hamkār bē hilišn.
96. Ту, в которую облачена менструирующая женщина, нужно оставить всем.

97 wastarag, ī pad xšwašmāngō šōyišn, ēdōn, čiyōn az abestāg paydāg:
97. Одежда, которую нужно мыть в ритуале «шести месяцев», согласно Авесте:

98 agar jāmag pōstēn bawēd, sē bār pad gōmēz bē šōyišn, ud har bār-ēw pad xāk hōšag bē kunišn, ud sē bār pad āb bē šōyišn, ud sē māh pad gyāg ī xwaršēd nigerišn bē nihišn; ud pas pad armēšt-ēw šāyēd, kē yašt nē kard ēstēd, ayāb pad zan ī daštān šāyēd.
98. Если будет кожаная одежда, то ее следует трижды омыть гомезом и каждый раз высушить землей и трижды вымыть водой, положить на три месяца на виду у солнца, а после она годится для пребывающего (в очищении), который не совершает обрядов, или для менструирующей женщины.

99 abārīg wastarag, ka-š mōy abar, bawēd, čiyōn tadag; pašm ud kaz ud abrēšom ud mōy ud uštar pašm, hamāg šōy ēdōn bawēd, čiyōn tadag; ud wastarag ī tadag šaš bār ō šōyišn.
99. Другую одежду, которая будет из нитей, как например, сотканная, шерстяная, шелковая, из шерсти верблюда, следуюет мыть так, как сотканную, а сотканная одежда моется шесть раз.

100 pašm, ī ēw-kardag, ka ēk abar dudīgar pēčīd ēstēd, u-š nasā abar pahikōbēd, ēw-kardag rāy hamāg rēman ud ka mēš mēš bē ēstēd, ēg ān and gyāg čand nasā abar pahikōbēd rēman.
100. Соединенная шерсть, если одна часть повернута над другой и на нее обрушивается трупная скверна, вся оскверняется из-за этого соприкосновения. И если шерстяная ткань на шерстяной, то оскверняетя то место, на которое обрушивается скверна.

101 ka abar bōb-ēw bē mīrēd: ka bōb abar namad ēw-kardag kard ēstēd, namad ud bōb har dō rēman; ud ka jud-kardag, namad pāk.
101. Если человек умрет на ковре, а ковер лежит непосредственно на подстилке, то и подстилка, и ковер осквернены. А если они отделены друг от друга, то подстилка чиста.

102 ud ka bāliš ēw-čand ēk abar dudīgar nizīd ēstēd, ud ēw-kardag nē kard ēstēd, u-š nasā abar rasēd, ham-dādestān būd hēnd, kū ān ēw-tāg rēman, kē-š nasā abar mad.
102. И если несколько подушек навалены друг на друга и они не соединены, и их коснется труп, то существует согласие, что осквернена та, на которой был труп.

103 ud bāliš abāg pašm ēdōn bawēd, čiyōn bōb abāg namad.
103. Подушка с шерстяной (накидкой) – так же, как и в случае с ковром и подстилкой.

104 ud bāliš ēw-čand, kē pad ham frōd bast ēstēd: ka nasā ō band rasēd, har dō rēman, rasan bāliš ud ka nasā ō bāliš rasēd, ud ō band nē rasēd, bāliš ēwkardagīh rāy hamāg rēman, ud band pāk.
104. Если труп касается нескольких подушек, связанных внизу, осквернены и веревка и подушки. А если труп коснется подушки, но не коснется вервеки, то все соединенные подушки осквернены, а веревка чиста.

105 zan ī ābustan, kē nasā pad wināhgārīh-iz jōyēd, rēman ud margarzān, u-š šōy nēst; ud aburnāyag, ka pēšagšnās bē bawēd, ā-š warr ud gōmēz ōh xwarišn, u-š ōh šōyišn.
105. Если беременная женщина, проглотит из греховности мертвячину, она осквернена и смертная грешница, нет ей очищения. А если будет ребенок, знающий обязанности, он должен вкусить золы и гомеза и омыться ими.

106 aburnāyag, ī az ēkbarān zāyēd: ka-š pid ud mād, har dō, nasā pad wināhgārīh jūd ēstēd, ān ī zāyēd pad gyāg pāk, čē zāyišn rēman nē bawēd.
106. Ребенок, рожденный один (т.е. без близнецов), если его отец и мать из греховности вкусили мертвячину, рождается чистым, ибо рождение не становится осквернением.

107 rōšn guft, ē! har kē pad wināhgārīh nasā rāy rēman būd ēstēd margarzān, u-š tan ī rēman hagriz pāk nē bawēd; čē xwārtar ēn, kū rōbāh ī zīndag andar āb abganēd, ud andar āb bē mīrēd.
107. Рошн сказал, что каждый, кто из греховности станет оскверненным из-за мертвячины, достоин смерти, а оскверненное тело никогда не станет чистым, ибо он ничтожнее, чем лиса, которую живой кинут в воду, и она умрет в воде.

108 margarzān hagriz pāk nē bawēd. ēk-bar az pādyābīh pad sīh gām dārišn.
108. Смертный грешник никогда не станет чистым. Перенесшего в одиночку (труп) надо держать в тридцати шагах от очищения.

109 gōspand sardagān, har čē-šān nasā xward ēstēd, ā-š šīr ud sargēn ud mōy ud pašm sāl drahnāy rēman. ud ābustan ka xward ēstēd, waččag-iz xward bawēd; ud waččag sāl drahnāy az mādar bē zādan frāz pāk.
109. Молоко, навоз, волосы и шерсть скотины, съевшей мертвячину, осквернены в течение года. Если съест беременная, то дитя тоже съест и оно станет чистым по истечении года после рождения.

110 ka gušn xward ēstēd, ud abar mādag šawēd, mādag nē rēman.
110. Если съест самец и покроет самку, то самка не осквернена.

111 ka-š nasā xward, ud ēg-iz nē gugārd ēstēd, ud bē mīrēd: ēdōn bawēd, čiyōn hambān-ēw, kē nasā andar.
111. Если мертвячина съедена им, даже если она не переварилась, он умрет. Он как сумка, внутри которой мертвячина.

112 zarr, ka-š nasā abar rasēd, ēk bār pad gōmēz bē šōyišn, ud ēk bār pad xāk hōšag bē kunišn, ud ēk bār pad āb bē šōyišn, ud pāk.
112. Золото, которого коснулась мертвячина, нужно один раз помыть гомезом, один раз высушить землей, один раз вымыть водой и оно чистое.

113 asēm dō bār pad gōmēz bē šōyišn, ud dō bār pad xāk hōšag bē kunišn, ud dō bār pad āb bē šōyišn, ud pāk.
113. Серебро надо дважды омыть гомезом, дважды высушить землей, дважды вымыть водой и оно чистое.

114 ud āhan sē bār ud pōlāwadēn čahār bār ud sang šaš bār.
114. Железо – три раза. Сталь – четыре раза. Камень – шесть.

115 abarag guft, hād! ābgēnag ēdōn bawēd, čiyōn zarr; ud kah-rubāy ēdōn bawēd, čiyōn sang; ud gōhr hamāg ēdōn bawēd, čiyōn āhan.
115. Старший сказал: «С ртутью так же, как с золотом, с янтарем так же, как с камнем, со всеми драгоценными камнями так же, как с железом»

116 morwārīd ud kah-rubāy ud yākand gōhr; piring ud šabag ud wassadēn sang; ast ud abārīg gōhr, ī nāmčištīg nē guft ēstēd, šōyišn ēdōn bawēd, čiyōn dār; ud ka andar ō kār kard ēstēd, šōy nēst; ud ka nē kard ēstēd, ā-š ēw-bār.
116. Жемчуг, янтарь, рубин, бирюза, агат, коралл и другие камни, которые здесь не упомянуты, нужно омывать так же, как дерево. А если они используются, то нет очищения. А если нет, то один раз.

117 zamīgēn ud srūwēn šōyišn nēst; ud abārīg gōhr, ī ō kār nē kard ēstēd, ā-š šōyišn ēw-bār, ud ī az kār, paydāg.
117. У земляного и рогового нет очищения. А другие не используемые вещества моются один раз и они известны как неиспользующиеся.

118 ēsm, ka tarun, ēk ēk, and čand bawēd, widest drahnāy bē burišn, ud ka hušk, *ēw(!) widest ud dō angust; ud sāl drahnāy gyāg-ēw bē nihišn, ud āb abar nē hilišn, ud hanjēd pas sāl drahnāy. sōšyans guft kū pad ēsm ī ātaxšān šāyēd; ud kayādurbōzēd guft, kū ēdōn čiyōn az abestāg paydāg šust, pas-iz pad jāmag ī huškkar šāyēd.
118. Влажные дрова должны быть порублены на куски, длиной в пядь. А сухие – на пядь и два пальца. Их следует положить на год в месте, где их не будет касаться вода. И доставать и следует по прошествии года. Сошьянс сказал, что они годятся для топлива огням. Каядурбозед сказал, что, как известно из Авесты, даже после, омытые, завернутые в сухое, они годятся.

119 pad jōrdā ham-dādestān būd hēnd, kū ān and gyāg rēman, čand-aš nasā abar rasēd; ud ān ī andar gōbān parwastag ayāb xwast, ud ān ī ō any gyāg afšīd ēstēd, jud-dādestānīh: sōšyans guft, hād! ān ī and gyāg rēman, čand-aš nasā abar mad ud gōgušnasp guft, hād! hamāg rēman. kāh hamāg rēman.
119. Относительно зерна существует согласие, что сего оскверняется столько, сколько коснется мертвячина. Относительно того, что насыпано в ямы, смолочено и того, что рассыпано в одном месте, существуют разногласия. Сошьянс сказал: «Осквернено то, на что попала мертвячина». Гогушнасп сказал: «Осквернено всё».

120 gōz pad rāh ī ēwkardagīh hamāg rēman; u-š pōst ud mazg har dō šōy ēdōn, čiyōn dār.
120. Орех при прикосновении оскверняется весь. И скорлупу, и сердцевину надо мыть так же, как дерево.

121 anār-iz owōn čiyōn gōz.
121. Гранат – так же, как орех.

122 xormā: ka-š abāg kulāčag nē ēw-kardag, xormā rēman, ud kulāčag ud astag pāk. xormā šōy ēdōn, čiyōn jōrdā. ud ka pad kulāčag pahikōft: ka kulāčag ud astag ud xormā ēw-kardag, hamāg rēman. xormā ka abāg kulāčag nē ēw-kardag: ka ō kulāčag pahikōft, xormā pāk. kulāčag ud astag šōy, ēdōn čiyōn dār.
122. Финики: если ствола не коснулась, финики осквернены, а ствол и косточки чисты. Финики надо мыть так же, как зерно. А если обрушилась на ствол, если ствол, косточки и финики соединены. Они все осквернены. Если финики не соединены со стволом, если обрушится на ствол, финики чисты. Ствол и косточки моют так же, как дерево.

123 anār ud wādrang ud bēh ud sēb ud urmōd ud abārīg mēwag, ka pad bār ud u-š pazzāfišn ud abar paydāg, ka-š nasā abar rasēd, ā-š šōy-aš nēst; ud ka-š pazzāmišn abar nē paydāg, ā-š šōy ēdōn bawēd, čiyōn jōrdā; wādrang hamē pazzāfišn abāg.
123. Гранат, цитрон, айва, яблоко, груша и другие фрукты, если их плода в кожуре коснется мертвячина, нет им очищения. А если на них нет шкурки, то мытье их такое же, как и зерна. Цитрон всегда в кожуре.

124 gōšt ud rōγn ud pēm ud panīr ud rēčār šōy nēst.
124. Для мяса, масла, молока, сыра и сладостей нет очищения.ссылки:
Шаист-Нашаист