Šāyist nē šāyist

Шаист-Нашаист


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

[20]

1 gyāg-ēw paydāg kū az dēn guft ēstēd kū mard čand wēšist ō mān ī ātaxšān šawišn ud ātaxš niyāyišn tarsāgāhīhā kunišn čē har rōz amahraspandān sē bār andar mān ī ātaxšān hanjaman kunēnd ud kirbag ud ahlāyīh ānōh bē hilēnd ud kē wēš ō ānōh šawēd ud ātaxš niyāyišn tarsāgāhīhā wēš kunēd ēg ān kirbag ud ahlāyīh ī ānōh bē hišt pad tan mehmāntar bawēd.
1. Из одного места известно, что, как сказано в Откровении, человек должен как можно чаще ходить в храм огня и почтительно молиться огню, потому что каждый день Амахраспанды трижды собираются в храме огня и оставляют там добродетель и праведность, и тот, кто чаще ходит туда и больше почтительно молится огню, (тот) тем самым больше обретает добродетели и праведности, которые там оставлены.

2 ēn-iz kū xrad gōhr ēdōn čiyōn ātaxš čē andar ēn gēhān tis nēst ī ēdōn bē šawēh čiyōn ān tis ī pad xrad kunīhēd ud ātaxš-iz har kū abrōzēnd az dūr wēnīhēd bōxt ud ēraxt paydāg kunēd ud kē pad ātaxš bōxt jāwēdān bōxt ud kē pad ātaxš ēraxt jāwēdān ēraxt.
2. И еще (сказано), что сущность разума такова, что он подобен огню, так как в этом мире нет дела, подобного тому, что делается разумно; и также огонь, который кто-то зажигает, (человек) видит издалека, и (огонь) выявляет спасенных и осужденных. Тот, кто спасен огнем, спасен навсегда, а кто осужден огнем, осужден навсегда.

3 ēn-iz kū xēm kē xrad andar nēst ēdōn homānāg čiyōn xānīg-ēw ī rōšn ud anāhōg kē bast ēstēd ud ō kār nē hamē šawēd ud ān xēm kē xrad abāg owōn homānāg čiyōn xānīg-ēw ī rōšn ud anāhōg kē tuxšāg mard abar ēstēd ud andar ō kār kunēd bē warz bandēd ud bar ō gēhān dahēd.
3. И еще (сказано), что характер, в котором нет разума, подобен прозрачному и чистому роднику, который перекрыт и не используется, а тот характер, с которым разум, подобен такому прозрачному и чистому роднику, при котором стоит человек старательный, и он его использует, открывает для пашни, и (родник) дает плоды миру.

4 ēn-iz kū mardōmān ēn sē tis har rōz kunišn nasuš az tan dūr bē kardan pad dēn āstawān būdan ud kirbag kardan.
4. И еще сказано, что люди (каждый день) должны исполнять три дела: изгонять из тела демона нечистоты, быть твердыми в вере и совершать благодеяния.

5 nasuš az tan dūr bē kardan ēd kū pēš az xwaršēd ul āmad dast ud rōy gōmēz ud āb šustan pad dēn āstawān būdan ēd kū xwaršēd yaštan ud kirbag kardan ēd kū xrafstar ī čand bē ōzadan.
5. Изгонять из тела демона нечистоты — это то, что (следует) прежде чем встало солнце, вымыть руки и лицо гомезом и водой; быть твердыми в вере — это то, что (следует) почитать Солнцуе совершать благодеяния - это то, что (следует) убивать много вредных тварей.

6 ēn-iz kū mardōmān ēn sē xwēškārīh ī mahist ān ī dušmen dōst kardan ān ī druwand ahlaw kardan ud ān ī dušāgāh dānāg kardan.
6. И еще (сказано), что вот эти три обязанности для людей важнейшие: делать врага (другом), делать грешного праведным, делать невежественного сведущим.

7 dušmen dōst kardan ēd kū-š xīr ī gētīg pēš dārēd u-š pad menišn dōst dārēd druwand ahlaw kardan ēd kū-š wināh kē pad-iš druwand bawēd az-iš bē wardēnēd ud dušāgāh dānāg kardan ēd kū xwēš tan owōn bē wirāstan kū-š ān ī dušāgāh abar hammōzēd.
7. Делать врага другом — это когда кто-либо предлагает (врагу) земные богатства и любит его в (своих) мыслях; делать грешного праведным — это когда кто-либо отводит от него грехи, из-за которых он грешен; делать невежественного сведущим — это когда кто-либо ведет себя так, что этим он обучает невежественного.

8 ēn-iz kū mardōmān rawišn ō ēn sē gyāg abērdar kunišn ō dar ī hudānāgān ō dar ī wehān ud ō dar ī ātaxšān.
8. И еще (сказано): люди должны больше всего ходить в эти три места: в дом мудрых, (в дом праведных), в храм огней.

9 ō dar ī hudānāgān pad ēn kū tā dānāgtar ud dēn pad tan mehmāntar bawēd ō dar ī wehān pad ēn kū tā pad wehīh ud wattarīh āgāh bawēd ud wattarīh az-iš bē barēd ud ō dar ī ātaxšān pad ēn kū tā druz ī mēnōg az-iš bē wardēd.
9. В дом мудрых (надо ходить) для того, чтобы стать мудрее и приобрести для себя больше веры; в дом праведных — для того, чтобы (узнать) добро и зло и устранить от себя зло; в храм огней — для того, чтобы этим отвратить от себя бестелесного демона.

10 ēn-iz kū kē kunišn ō ruwān ēg-iš gētīg xwēš ud mēnōg xwēštar ud kē kunišn ō tan mēnōg pad kāmag hilēd ud gētīg akāmagīhā az-iš stānēnd.
10. И еще (известно), что тому, чьи деяния направлены на душу, принадлежит земной мир и еще более принадлежит духовный. А того, чьи деяния направлены на тело, оставит в своей воле духовное, а земное помимо его воли у него отберут.

11 ēn-iz kū baxtāfrīd guft kū har dahišn-ēw ohrmazd ō hamēstārīh ī ēk petyārag ud petītīh ō hamēstārīh ī har druz dād ēstēd.
11. И еще (известно), что Бохтафрид сказал: “Каждое творение Ормазда создано для противостояния какому-либо нападению, а раскаяние в грехах — для противостояния каждому демону”.

12 ēn-iz kū gētīg rāy wāk nē barišn ud pad tis-iz nē dārišn ud az dast nē hilišn.
12. И еще (он сказал): “Не следует страшиться земного мира и не следует ни пренебрегать им, ни выпускать его из рук.

13 wāk ēd rāy nē barišn čē ān ī brēhēnīd ēstēd bē rasēd ud pad tis-iz ēd rāy nē dārišn čē sazišnīg ast ud bē hištan abāyēd ud az dast ēd rāy nē hilišn čē mēnōg pad gētīg ō xwēš šāyēd kardan.
13. Не следует (его) страшиться потому, что то, что предназначено, — произойдет; не следует пренебрегать им потому, что он преходящ и (его) придется оставить; не следует выпускать (его) из рук потому, что в материальном мире можно обрести духовное”.

14 ēn-iz kū pahlom tis rāstīh ud wattom tis drōzanīh ud ast kē rāst gōwēd pad-iš druwand bawēd ud ast kē drō gōwēd pad-iš ahlaw bawēd.
14. И еще (он сказал): “Самое лучшее — правдивость, самое худшее — лживость, но бывает, (что) кто-то скажет правду и из-за этого станет грешным; и бывает, что кто-то скажет ложь и из-за этого станет праведным”.

15 ēn-iz kū ātaxš nē ōzanišn čē wināh ud ast kē ōzanēd weh.
15. И еще (он сказал): “Не следует гасить огонь, так как (это) грех; но бывает, (что) кто-то погасит и (поступит) хорошо”.

16 ēn-iz paydāg kū tis ō wattarān nē dahišn ud ast kē pahlom xwaštar xwardīg ō wattarān dahišn.
16. И еще известно, что не следует ничего давать плохим (людям), но бывает, (что) кто-то должен дать плохим самую лучшую и вкусную еду.

17 abar-iz ēn nigerišn mardōmān čē har tis čārag ast bē margīh har tis ummēd bē druwandīh har tis bē sazēd bē ahlāyīh har tis wirāstan šāyēd bē gōhr ud har tis wardīdan šāyēd bē baγōbaxt.
17. И еще, о люди, следует подумать над тем, что есть лекарство от всего, кроме смерти; есть надежда у всего, кроме греховности; все проходит, кроме истины; все можно исправить, кроме природы, и все можно предотвратить, кроме предопределенного”.

18 ēn-iz paydāg kū frēdōn az ī dahāg ōzadan kāmist ohrmazd guft kū-š nūn mā ōzan čē zamīg purr xrafstar bē bawēd.
18. И еще известно, что Феридун хотел убить Аждахака, но Ормазд сказал: “Не убивай его сейчас, чтобы земля не наполнилась вредными тварями”.ссылки:
Шаист-Нашаист