Šāyist nē šāyist

Шаист-Нашаист


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

[23]

1 ohrmazd dādārtar wahman čābuktar ardwahišt wizīdārtar šahrewar kardārtar spandarmad bowandagtar hordād čarbtar ud amurdād barōmandtar.
1. Ормазд - Наивысший Творец, Вохуман наиболее искусный, Ардвахишт наиболее рассудительный, Шахревар наиболее действенный, Спандармад наиболее плодородная, Хордад наиболее жирный, Амордад наиболее плодоносный.

2 day ārzōgōmandtar ādur tābišnīgtar ābān bāmīgtar xwar brāzyāgtar māh warzāwandtar tīr rādtar ud gōš niyōšīdārtar.
2. Дей-пад-Адур подобен Ормазду, Адар наиболее жаркий, Абан самый сияющий, Хвар наиболее наблюдательный, Мах наиболее чудотворный, Тир наиболее щедрый, Гош наиболее прислушивающийся.

3 day-pa-mihr čiyōn ohrmazd mihr dādwartar srōš tagīgtar rašn rāsttar frawardīn tuwāngartar wahrām pērōzgartar rām rāmišnīgtar ud wād hubōytar.
3. Дей-пад-Михр подобен Ормазду, Михр наиболее справедливый, Срош наиболее бодрый, Рашн наиболее справедливый, Фравардин наиболее мощный, Вахрам наиболее победоносный, Рам наиболее приятный, Вад самый благовонный.

4 day ēdōn čiyōn ohrmazd dēn arzōmandtar ard hučihrtar aštād pāktar asmān bulandtar zamyazad frazāmīgtar mahraspand dēnburdārtar ud anagrān abzōnīgīhā ud nēkīhā.
4. Дей-пад-Ден подобен Ормазду, Ден наиболее ценный, Ард наиболее прекарсный, Аштад наиболее чистый, Асман наиболее высокий, Замьяд наиболее совершенный, Махраспанд наиболее исполняющий религию, Анагран наиболее развитый и благой.

5 frazaft pad drōd šādīh bawād (bād).
5. Завершено в здравии и радости!ссылки:
Шаист-Нашаист