Šāyist nē šāyist

Шаист-Нашаист


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

[6]

1 karr ud gung ud armēšt, ka abēzag-dād ud frārōn-menišn, ud pad kirbag kardan ud az ān ka bē zāyēd tā ān ka bē mīrēd, har ān kār ud kirbag, ī andar gēhān kunēnd, ōy ēdōn xwēš bawēd, čiyōn ōy kē-š kard; ast kē ēdōn gōwēd, ē! and čand zarduxšt ōh bawēd.
1. Глухой, немой и беспомощный, если он чист перед законом и праведномыслящий, то в отношении совершения благодеяний с того времени, когда родится и пока не умрет, любое дело и благодеяние, что совершают в мире, принадлежит ему, как тому, что их творил. Некоторые говорят, что также они принадлежат Зардушту.

2 ka-š kirbag hambun-iz nē kunēd, ud wināh hambun-iz nē kunēd, weh čiyōn ka-š kirbag hambun-iz tuwān kardan, ud nē kunēd, ud wināh hambun-iz kunēd. ka pas bē widerēd, pas-iz pad wināh ud kirbag āmār ō bawēd; ud ka-š kirbag hambun-iz wēš, pad wahišt; ud ka wināh hambun-iz wēš, pad dušox; ud ka har dō rāst, pad hammistagān.
2. Если от него не исходит благодеяний и не исходит греха, это лучше, чем если бы от него могло исходить благодеяние, а он не совершал (его), и исходил бы от него грех. Когда человек скончается, его грехи и благодеяния подсчитываются, и если изошедших из него благодеяний больше, то (он попадает) в рай. А если изошедших от него грехов больше – в ад. А когда обоих поровну – в место смешанных.

3 ka sē srōšočarnām kirbag wēš, pad wahišt; ka tanāpuhl-ēw kirbag wēš kū wināh, ō pahlom axwān rasēd, ud ka-š yašt kard ēstēd.
3. Если благодеяний на три срошочаранам больше – в рай. Если благодеяний на танапухл больше, чем грехов, он достигает Лучшего мира, если он совершал обряды.

4 sōšyans guft, ē! pad ān ī pahlom axwān madan, yašt kardan nē abāyēd, čē ka-š kirbag ē tanāpuhl wēš kū wināh, ō pahlom axwān rasēd; ud u-š yašt kardan nē āmār, čē pad garōdmānīgīh yašt kardan nē abāyēd. čē pad wēš kirbagīh ō garōdmān šāyēd madan.
4. Сошьянс сказал, что для того, чтобы попасть в Лучший мир, не нужно совершать обряды, ибо если благодеяний на один Танапухл больше, чем грехов, он достигает Лучшего мира, а совершение обрядов не засчитывается. Поскольку в Гародмане нет необходимости совершать обряды, ибо большими благодяениями можно попасть в Гародману.

5 čiyōn sōšyans guft, pad wahišt ān ī azēr ō ān ī az abar burzēd. gōwēd kū nēk-iz tō, mard! kē čegām-iz-ēw nazd hē ō ān ī a-sēj ī axw.
5. Как сказал Сошьянс, в раю тот, кто ниже, поднимается к тому, кто выше, и говорится: «Благо тебе, о муж, пришедший сюда, в неуничтожимый мир!»

6 kayādurbōzēd guft, kū agdēn, ka tanāpuhl-ēw kirbag wēš wināh, az dušox bōxtēd.
6. Каядурбозед сказал, что неверные, если их благодеяний больше на один Танапухл, чем грехов, спасаются от ада.

7 abēzag-dād ud wehdēn amā hēm, ud pōryōtkēš hēm; ud wimēzag-dād sēnīg šāgirdīh hēnd ud wattar-dād zandīk ud tarsāg ud yahūd ud abārīg ī az ēn šōn hand/hēnd.
7. Чистому закону и Благой Вере принадлежим мы, придерживающиеся древнего учения. Смешанного закона – следующие учению Сениг. Худшего закона – зиндики, христиане, иудеи и другие.ссылки:
Шаист-Нашаист