Šāyist nē šāyist

Шаист-Нашаист


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

[9]

1 hāsr ī aγrē ī rōz-šabān pad dwāzdah bahr *ēw(!) bahr, ud hāsr ī kas pad haštdah bahr *ēw(!) bahr.
1. Большой хаср – одна двенадцатая часть суток. Малый хаср – одна восемнадцатая часть.

2 āsrō kē pad uzdehīgīh bē widerēd, pad girān dāšt ēstēd; ud ast dastwar, kē jud-dādestān: ast kē šahr ī an-ērān gōwēd.
2. Священник, скончавшийся в идолопоклонстве, считается проклятым, а дастура с еретическими взглядами некоторые называют неиранским царством.

3 paydāg, kū ka zarduxštōdum-ēw pad uzdehīgīh bē widerēd, ahlomōg-ēw andar ān mān bē zāyēd; ud ēn garānīh ēwāz pad zarduxštōdum guft ēstēd.
3. Известно, что если Зардуштодум [мобедан мобед] скончается в идолопоклонстве, в этой обители родится еретик. И тяжесть (греха) объявляется только за Зардуштодумом.

4 āstawān būdan ī pad wehdēnīh rāy, abāg ēd hērbedān ud dastwarān ōh pahikārišn; ud ka nē pahikārēd, pādixšā, ka-š nē čāšēd.
4. Чтобы быть исповедующим Благую Веру нужно с общаться с хербедами и дастурами. А если человек не общается, то можно его не учить.

5 yazišn ī andar mān ī ātaxšān kunēnd, ka nē xūb, ō dēwān nē rasēd; ud ān ī abārīg gyāg kunēnd, ka nē xūb kunēnd, ō dēwān rasēd; čē yazišn mayānag nē bawēd, ayāb ō yazadān ayāb ō dēwān rasēd.
5. Почитание в Храме Огня, если его совершают нехорошо, не достигает дэвов. А если в другом месте совершают нехорошо, достигает дэвов, ибо почитание не бывает посередине: достигает либо язатов, либо дэвов.

6 mard-ēw kē nihādag-ēw nihād ēstēd, ud pad hutuwānīh ī ōy bē ōftēd, tā tan ī pasēn ān kirbag ōh rawēd.
6. Человек, который бросает дурную привычку и припадает к благим начинаниям, до Конечного воплощения пойдет (по пути) благодеяний.

7 kas kē andar kaštīg bē mīrēd, bīm ī paywēšag rāy ō āb pādixšā abgandan; ast kē ēdōn gōwēd, ē! hazzān-iš xwad āb.
7. Того, кто умрет на корабле, из страха перед осквернением можно выкинуть в воду. Сказано, что труп сам есть вода.

8 ēn, čē ka pad tārīgīh xwarišn nē pādixšā xwardan, čē ka pad tārīgīh xwarišn xwarēd, ā-š dēw ud druz xrad ud xwarrah sē-ēk-ēw bē apparēd; ud az ān gyāg paydāg, ī ohrmazd ō zarduxšt guft, kū mā pas az rōšnī{g} frāz rasišnīh, ud APWAC šust dast, frāz xwarād hordād ud amurdād āb ud urwar; čē agar pas az rōšnīh frāz rasišnīh, ud APWAC šust dast, frāz xwarāy hordād ud amurdād āb ud urwar, bē az tō druz apparēd dō-srišūdag ān ī āsnīd xrad bawēd; ī: ka bē apparēd, xwarrah ud dēn, kē ō tō ān rōz ōbaxt bawēd, kū xwēškārīh ī ēd rōz appār bawēd.
8. Также недопустимо есть в темноте, ибо когда человек ест в темноте, дэвы и демоны отбирают у него треть разума и фарра. Известно из одного места, что Ормазд сказал Зардушту: «После ухода света и немытыми руками пусть человек не ест воду и растения Хордада и Амордада, ибо если ты будешь есть после ухода света или немытыми руками воду и растения Хордада и Амордада, демоны отберут у тебя две трети врожденного разума, которые, суть фарр и вера, что тебе дается на день, поэтому исполнение долга этого дня пропадет».

9 pad panjom fragard ī pawāžun gyāg-ēw paydāg, kū ēn yazišn ī yazadān čahār ēwēnag daxšag gōwēd ēk ān, kē abestāg rāst ud mard wad dudīgar ān, kē abestāg *zēfān ud mard nēk sidīgar ān, kē abestāg rāst ud mard nēk tasom ān, kē abestāg *zēfān ud mard wad.
9. В пятом фрагарде Пажам-наска в одном месте сказано, что выделяют четыре вида почитания язатов: первый, когда Авеста правильна, а муж дурной; второй, когда Авеста искажена, а муж благ; третий, когда Авеста правильна и муж благ; четвертый, когда Авеста искажена и муж дурной.

10 kē abestāg rāst ud mard wad, amahraspand {V amašospand} bē rasēnd ud bē niyōšēnd ud nē padīrēnd; kē abestāg *zēfān ud mard nēk, amahraspandān {V amašospandān} ud yazad bē rasēnd ud nē niyōšēnd ud bē padīrēnd; kē abestāg rāst ud mard nēk, amahraspandān {V amašospandān} ud yazad bē rasēnd ud bē āyēnd bē niyōšēnd ud bē padīrēnd; kē abestāg *zēfān ud mard wad, nē rasēnd ud nē niyōšēnd ud nē padīrēnd.
10. Когда Авеста правильна, а муж дурной, Амахраспанды придут и услышат и не примут. Когда Авеста искажена, а муж благ, Амахраспанды и язаты придут и не услышат и не примут. Когда Авеста правильна и муж благ, Амахраспанды придут, услышат и примут. Когда Авеста искажена и муж дурной, не придут, не услышат и не примут.

11 pad hamāg yazišn, pad bun ī yazišn ud bun ī drōn yazadān ud ahlawān frawahr bē ō yazišn niwēyēnišn.
11. На каждом почитании, в начале почитания и в начале освящения дрона на почитание должны приглашаться язаты и праведные фраваши.

12 ka-šān xwānēnd, yazišn bē padīrēnd, ud ka-šān nē xwānēnd, pad stāumi bun hamāg ahlawān frawahr bē xwānišn; ud ka nē, tā ō frašōcarvθrąm saošiiantąm pāyēnd, ud ka-šān ānōh bē xwānēnd, yazišn bē padīrēnd; ud ka nē, tā ō vīspā frauuašaiiō ašaonąm yaz bē pāyēnd, ka-šān ānōh bē xwānēnd, yazišn bē padīrēnd; ud ka {V. kē} nē, tā ō tāscā yaz ašvm vohū sē-gānag, ud dāmanąm dō bār aoxtō.nāmanō, ud ašāt hacā, u yātumanahe jasaite, ka-šān xwānēnd, bē padīrēnd; ud ka nē, ēd nēzag bālāy ul šawēnd, ud bē ēstēnd,
12. Когда к ним взывают, они принимают почитание. А когда к ним не взывают, нужно взывать ко всем праведным фраваши в начале (слов) «стаоми». А если не (взывают), то они ждут до (слов) «фрашочарэтрам саошьянтам» [Ясна 26.20] и тогда к ним вызвают, и они принимают (почитание). А если нет, то ждут до слов «виспа фравашайо ашаонам язамаиде» [Ясна 26.34] и тогда к ним взывают и они почитание принимают. А если нет, то ждут до (слов) «таосча язамаиде» и трех Ашем Воху и «даманам» [Ясна 8.10], дважды сказанного «аохто-намано» [Ясна 22.33], «ашат хача» [Ясна 24.30], «ятуманахе джасаити» [Ясна 8.9] и принимают почитание. Если нет, они идут на вершину и там остаются.

13 ud ēdōn gōwēnd, kū ēn mard nē dānēd, kū man-iz az gētīg bē abāyēd šudan, u-m abestān ō ayyādēnišn ī mardōmān bawēd; hād! nē mān dušxwārīh az ēd, kū -mān ō yazišn ī ōy niyāz, bē mān dušxwārīh az ēd, kū ka -mān nē yazēnd ud nē xwānēnd, ka-šān anāgīh abar rasēd, ā-mān abāz dāštan nē tuwān.
13. И так говорят: «Этот муж не знает, что ему придется уйти из этого мира и мы стремимся напомнить людям (об этом). Не от того наше несчастье, что нам нужно почитание от него, но наше несчастье от того, что нас не почитают и не призывают и когда зло придет к ним, мы уберечь их не сможем.

14 dādār! čand drahnāy ast andarag zī(wa)ndag, ōy ī rist u-š guft ohrmazd, kū čand ān ī maxšparr, spitāmān zarduxšt! ayāb čand ān ī šawāg-parr andarag awēnāg.
14. О Творец! Какова длина жизни того, кто мертв? И Ормазд сказал: «Как крылышко мухи, о Спитаман Зардушт! Или как крыло летучей мыши в непроглядной (ночи)».ссылки:
Шаист-Нашаист